Disclaimer voor www.zivi.be

SmartFlash BVBA, hierna te noemen SmartFlash, verleent je hierbij toegang tot www.zivi.be en nodigt je uit de hier aangeboden diensten te bekijken, gebruiken en/of af te nemen.

SmartFlash behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan je mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

SmartFlash spant zich in om de inhoud van www.zivi.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.zivi.be aangeboden inhoud en functionaliteit worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze inhoud en functionaliteit kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SmartFlash. Alle inhoud en functionaliteit worden ter indicatieve titel verstrekt en kunnen onjuistheden bevatten. Neem geen enkele beslissing op basis van de inhoud of functionaliteit die op www.zivi.be werd gevonden.

In het bijzonder is alle informatie op www.zivi.be onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De inhoud van www.zivi.be wordt gedeeltelijk door SmartFlash ingegeven. SmartFlash doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.zivi.be. SmartFlash oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. SmartFlash doet afstand van alle inhoud gegenereerd door haar bezoekers en of haar leden. Elke gebruiker draagt alle verantwoordelijkheid voor de inhoud die hijzelf plaatst.

Voor op www.zivi.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SmartFlash eveneens geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SmartFlash en haar bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SmartFlash, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Gegevens in de databank

Namen en adresgegevens kunnen in onze databank zijn terechtgekomen nadat gebleken is dat deze meermaals op diverse kanalen online werden teruggevonden. Je kan alleen over je naam en adresgegevens steeds een lijst opvragen van de websites waarop SmartFlash zich gebaseerd heeft om te besluiten dat deze in haar database kan worden opgenomen. Dit kan je doen door SmartFlash te contacteren via haar contactpagina. Je kan steeds besluiten om je gegevens uit de www.zivi.be databank te wissen door je pagina te claimen en deze nadien te wissen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Het is daarom belangrijk om bij het begin van elk bezoek deze disclaimer opnieuw te lezen. Het gebruik van www.zivi.be impliceert het akkoord voor deze disclaimer.