Tricho plus 200 mg

Bijsluiter – NL versie
Tricho Plus
B. BIJSLUITER
1
Bijsluiter – NL versie
Tricho Plus
1.
Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in handel brengen en de fabrikant
verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend
Registratiehouder: Oropharma n.v., Kapellestraat 70, BE-9800 Deinze.
Fabrikant: Laboratoria Smeets, Fotografielaan 42, BE-2610 Wilrijk.
Benaming van het geneesmiddel
Tricho Plus®
Gehalte aan werkza(a)me en overige bestandde(e)l(en)
Per zakje: Ronidazole 200 mg- Monokaliumhydrogeniumphosph.- lactose q.s. ad 4 g.
Indicaties
Behandelen van trichomonosis en Spironucleus-infecties (hexamitiasis) bij duiven, die niet voor
humane consumptie bestemd zijn.
Behandelen van trichomonosis, giardiosis en cochlosomosis bij siervogels.
Contra-indicaties
Niet toedienen aan duiven die bestemd zijn voor humane consumptie.
Bijwerkingen
Geen
Diersoorten waarvoor het geneesmiddel bestemd is
Duiven die niet voor humane consumptie bestemd zijn.
Dosering voor elke diersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)
10 mg/kg; oraal via drinkwater
Duiven:
Hiervoor wordt 1 zakje TRICHO PLUS opgelost in twee liter drinkwater.
Deze oplossing is geschikt voor de behandeling van ongeveer 40 duiven.
Opname van drinkwater uit andere bronnen, dient tijdens de behandeling te worden vermeden.
De gemiddelde behandelingsduur voor trichomonosis bedraagt vijf dagen, voor Spironucleus-
infecties zeven tot tien dagen. Bij ernstige aandoeningen is het aan te raden de behandelingsduur met
nogmaals vijf dagen te verlengen.
Gezien herbesmetting van trichomonose vaak voorkomt bij sportduiven tijdens het speelseizoen,
wordt aangeraden om de veertien dagen gedurende twee dagen te behandelen. Hiervoor wordt 1
zakje TRICHO PLUS opgelost in twee liter drinkwater.
Ook is het aan te raden om vóór en na het vliegseizoen en tijdens het broeden in de winter 1 zakje
TRICHO PLUS in twee liter drinkwater gedurende vijf dagen toe te dienen.
Siervogels:
1 zakje TRICHO PLUS oplossen in vier liter drinkwater. Deze oplossing is geschikt voor de
behandeling van ongeveer 80 siervogels.
De behandelingsduur bedraagt gemiddeld 5 dagen. Bij cochlosomosis is een tweede
behandelingsperiode twee dagen na de eerste behandelingsperiode aan te raden.
Ook is bij ernstige aandoeningen het wenselijk om de behandelingsduur met vijf dagen te verlengen.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Aanwijzingen voor een juiste toediening
TRICHO PLUS dient dagelijks te worden ververst.
Wachttijd
TRICHO PLUS is enkel bestemd voor duiven die niet voor humane consumptie bestemd zijn, en
voor siervogels.
2
Bijsluiter – NL versie
Tricho Plus
Consumptie van duiven en siervogels behandeld met TRICHO PLUS kan gevaar opleveren voor de
gezondheid van de consument.
11.
12.
Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C)
Speciale waarschuwingen
i) Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij de doeldieren
Alle duiven en siervogels van het hok gelijktijdig behandelen bij besmetting. De drinkpotten
grondig reinigen om herinfecties te voorkomen.
Consumptie van duiven behandeld met TRICHO PLUS kan gevaar opleveren voor de gezondheid
van de consument.
ii) Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren
toedient
Geen
iii) Overige voorzorgsmaatregelen
Geen
13.
Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of
eventuele restanten hiervan
De nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen opdat niet-gebruikte producten niet in
het milieu zouden terecht komen.
Datum waarop de bijsluiter voor het laatst herzien is
02/2012.
Overige informatie
Diergeneeskundig gebruik
Medisch voorschrift
BE-V149974
14.
15.
3
ijsluiter ­ NL versie T
richo Plus
B. BIJSLUITER
ijsluiter ­ NL versie T
richo Plus
1.
Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in handel brengen en de fabrikant
verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder: Oropharma n.v., Kapellestraat 70, BE-9800 Deinze.
Fabrikant: Laboratoria Smeets, Fotografielaan 42, BE-2610 Wilrijk.
2.
Benaming van het geneesmiddel
Tricho Plus®
3.
Gehalte aan werkza(a)me en overige bestandde(e)l(en)
Per zakje: Ronidazole 200 mg- Monokaliumhydrogeniumphosph.- lactose q.s. ad 4 g.
4.
Indicaties
Behandelen van trichomonosis en Spironucleus-infecties (hexamitiasis) bij duiven, die niet voor
humane consumptie bestemd zijn.
Behandelen van trichomonosis, giardiosis en cochlosomosis bij siervogels.
5.
Contra-indicaties
Niet toedienen aan duiven die bestemd zijn voor humane consumptie.
6.
Bijwerkingen
Geen
7.
Diersoorten waarvoor het geneesmiddel bestemd is
Duiven die niet voor humane consumptie bestemd zijn.
8.
Dosering voor elke diersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)
10 mg/kg; oraal via drinkwater
Duiven:
Hiervoor wordt 1 zakje TRICHO PLUS opgelost in twee liter drinkwater.
Deze oplossing is geschikt voor de behandeling van ongeveer 40 duiven.
Opname van drinkwater uit andere bronnen, dient tijdens de behandeling te worden vermeden.
De gemiddelde behandelingsduur voor trichomonosis bedraagt vijf dagen, voor Spironucleus-
infecties zeven tot tien dagen. Bij ernstige aandoeningen is het aan te raden de behandelingsduur met
nogmaals vijf dagen te verlengen.
Gezien herbesmetting van trichomonose vaak voorkomt bij sportduiven tijdens het speelseizoen,
wordt aangeraden om de veertien dagen gedurende twee dagen te behandelen. Hiervoor wordt 1
zakje TRICHO PLUS opgelost in twee liter drinkwater.
Ook is het aan te raden om vóór en na het vliegseizoen en tijdens het broeden in de winter 1 zakje
TRICHO PLUS in twee liter drinkwater gedurende vijf dagen toe te dienen.
Siervogels:
1 zakje TRICHO PLUS oplossen in vier liter drinkwater. Deze oplossing is geschikt voor de
behandeling van ongeveer 80 siervogels.
De behandelingsduur bedraagt gemiddeld 5 dagen. Bij cochlosomosis is een tweede
behandelingsperiode twee dagen na de eerste behandelingsperiode aan te raden.
Ook is bij ernstige aandoeningen het wenselijk om de behandelingsduur met vijf dagen te verlengen.
9.
Aanwijzingen voor een juiste toediening
TRICHO PLUS dient dagelijks te worden ververst.
10.
Wachttijd
TRICHO PLUS is enkel bestemd voor duiven die niet voor humane consumptie bestemd zijn, en
voor siervogels.
ijsluiter ­ NL versie T
richo Plus
Consumptie van duiven en siervogels behandeld met TRICHO PLUS kan gevaar opleveren voor de
gezondheid van de consument.
11.
Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C)
12.
Speciale waarschuwingen
i) Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij de doeldieren
Alle duiven en siervogels van het hok gelijktijdig behandelen bij besmetting. De drinkpotten
grondig reinigen om herinfecties te voorkomen.
Consumptie van duiven behandeld met TRICHO PLUS
kan gevaar opleveren voor de gezondheid
van de consument.
ii) Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren
toedient
Geen
iii) Overige voorzorgsmaatregelen
Geen
13.
Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of
eventuele restanten hiervan
De nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen opdat niet-gebruikte producten niet in
het milieu zouden terecht komen.
14.
Datum waarop de bijsluiter voor het laatst herzien is
02/2012.
15.
Overige informatie
Diergeneeskundig gebruik
Medisch voorschrift
BE-V149974

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG