Trianal 0,25 mg - 50 mg

PL NL POM V6
Page 1 of 4
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
triAnal
0,25 mg / 50 mg zalf voor rectaal gebruik
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie
voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u triAnal
zalf voor rectaal gebruik zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 28
dagen.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking
optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.
In deze bijsluiter
1. Wat is triAnal zalf voor rectaal gebruik en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u triAnal zalf voor rectaal gebruik gebruikt
3. Hoe wordt triAnal zalf voor rectaal gebruik gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u triAnal zalf voor rectaal gebruik?
6. Aanvullende informatie
1. Wat is triAnal zalf voor rectaal gebruik en waarvoor wordt het gebruikt?
triAnal zalf voor rectaal gebruik
is verkrijgbaar in tube van 20 g.
Opmerking: triAnal is ook verkrijgbaar in zetpillen.
Famaceutische groep
Geneesmiddel tegen aambeien.
Bevat triamcinolone (een cortisonderivaat) en lidocaïne (een plaatselijk verdovende
stof).
Aangewezen bij
triAnal verzacht de ontsteking en de pijn bij aambeien. De zalf mag ook tegen eczeem
en tegen jeuk in de anaalstreek gebruikt worden. Het optreden van aambeien kan
worden vermeden door een vezelrijke voeding die darmverstopping zal tegenwerken.
2. Wat u moet weten voordat u triAnal zalf voor rectaal gebruik gebruikt
Gebruik triAnal zalf voor rectaal gebruik niet …
-
Bij kinderen jonger dan 12 jaar.
- Als u overgevoelig (allergisch) bent voor de actieve bestanddelen of voor één van de
andere bestanddelen van triAnal zalf.
-
Indien u zwanger bent.
-
Als u aan tuberculose of plaatselijke infecties lijdt.
In geval van twijfel, raadpleeg uw arts of uw apotheker.
PL NL POM V6
Page 2 of 4
Wees extra voorzichtig met triAnal zalf voor rectaal gebruik…
-
Reinig goed de te behandelen streek.
-
Volg de voorschriften van uw arts goed op.
-
In geval van anale fissuren, moet dit geneesmiddel met voorzichtigheid gebruikt
worden omdat de behandeling met corticoïden de littekenvorming zou kunnen
vertragen.
-
Signaleer aan uw arts elke andere behandeling op basis van een derivaat van
cortison die U gebruikt.
-
Langdurig gebruik zou de verschijnselen van een ernstigere ziekte kunnen verbergen.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruik van triAnal
zalf voor rectaal gebruik met andere geneesmiddelen.” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van
toepassing is, of dat in het verleden is geweest.
Gebruik van triAnal zalf voor rectaal gebruik met andere geneesmiddelen
Het gebruik van dit geneesmiddel kan de werking van sommige andere geneesmiddelen
wijzigen indien deze gelijktijdig gebruikt worden, o.a. salicylaten en ontstekingswerende
middelen.
In geval van twijfel, raadpleeg uw arts of uw apotheker.
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Gebruik van triAnal zalf voor rectaal gebruik met voedsel en drank
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Tijdens de periode van de zwangerschap wordt u aanbevolen dit geneesmiddel niet te
gebruiken.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Tijdens de periode van de borstvoeding wordt u aanbevolen dit geneesmiddel niet te
gebruiken.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Zware doses van cortisonderivaten zouden geestesverwarring kunnen veroorzaken.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van triAnal zalf voor rectaal
gebruik
Niet van toepassing.
3. Hoe wordt triAnal zalf voor rectaal gebruik gebruikt?
Volg bij het gebruik van triAnal zalf voor rectaal gebruik nauwgezet het advies van uw
arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.
De gebruikelijke dosering is:
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
PL NL POM V6
Page 3 of 4
U moet de zalf 1 tot 3 maal per dag op de ontstoken plaatsen en de uitwendige
aambeien toepassen.
Was zorgvuldig uw handen met zeep voor en na elke inbrenging.
Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.
De behandeling zal kortstondig zijn en de 28 dagen niet overschrijden.
Wat u moet doen als u meer van triAnal zalf voor rectaal gebruik heeft gebruikt
dan u zou mogen:
Wanneer u te veel van triAnal zalf voor rectaal gebruik heeft gebruikt, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Symptomen:
Een overdosering is weinig waarschijnlijk. Een langdurige behandeling met
grote doses of de toepassing van de zalf op uitgestrekte oppervlakten zou de
ziekteverschijnselen van overdosering kunnen doen opwekken (zwelling van het
aangezicht en de hals, zenuwachtigheid, braakneiging, braken).
Behandeling:
wanneer u per ongeluk te veel heeft toegepast moet u de behandelde
streek met zeep wassen. Indien u abnormale verschijnselen vaststelt, waarschuw dan
uw arts.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten triAnal zalf voor rectaal gebruik te
gebruiken:
De behandeling hernemen aan de voorgeschreven dosis.
Dit vergeten zal geen ander gevolg hebben dan een vertraging van de genezing.
Neemt geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruik van triAnal zalf voor rectaal gebruik:
Overleg altijd met uw arts, indien u overweegt om te stoppen.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan triAnal zalf voor rectaal gebruik bijwerkingen
veroorzaken hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt
– Zeldzame allergieën (zwelling en uitslag van de huid en van het slijmvlies op de plaats
van de behandeling): stop dan de behandeling.
– Licht gevoel van branderigheid; jeuk, toename van de drang naar stoelgang en van
afscheiding.
– In geval van langdurig gebruik kan het slijmvlies broos worden.
– In geval van langdurig of overmatig gebruik kunnen de stoffen een uitwerking op het
hele organisme hebben.
– Vertraging van de littekenvorming.
– Stoelgangbevorderende uitwerking, maar soms ook verstoppende uitwerking.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u triAnal zalf voor rectaal gebruik?
Buiten bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren op kamertemperatuur (15°C - 25°C).
Gebruik triAnal zalf voor rectaal gebruik niet meer na de vervaldatum die staat vermeld
achter “niet te gebruiken na” of “EXP” op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar
de laatste dag van die maand.
PL NL POM V6
Page 4 of 4
6. Aanvullende informatie
Wat bevat triAnal zalf voor rectaal gebruik
De werkzame stoffen zijn:
1 gram zalf bevat: Triamcinolonacetonid 0,25 mg – Lidocaine chloorhydraat 50 mg.
De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:
Polyethyleen – Vloeibare paraffine.
Hoe ziet triAnal zalf voor rectaal gebruik er uit en wat is de inhoud van de
verpakking
TriAnal 0,25mg/ 50mg zalf voor rectaal gebruik
: tube van 20 g.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
WILL-PHARMA, Monplaisirlaan 33, B-1030 Brussel.
Fabrikant:
HAUPT-PHARMA Amareg GmbH, Donaustaufer Strasse, 378 D-93055 Regensburg.
UPSA laboratoires 304, av. du Dr Jean-Bru, F-47000 AGEN.
Registratienummer:BE047871
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of
apotheker.
Afleveringswijze:
België: vrije aflevering.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in : 12/2011
L NL POM V6 P
age 1 of
4
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
triAnal 0,25 mg / 50 mg
zalf voor rectaal gebruik
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie
voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u triAnal
zalf voor rectaal gebruik zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 28
dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking
optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.
In deze bijsluiter
1. Wat is triAnal zalf voor rectaal gebruik en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u triAnal zalf voor rectaal gebruik gebruikt
3. Hoe wordt triAnal zalf voor rectaal gebruik gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u triAnal zalf voor rectaal gebruik?
6. Aanvul ende informatie

1. Wat is triAnal zalf voor rectaal gebruik en waarvoor wordt het gebruikt?

triAnal zalf
voor rectaal gebruik is verkrijgbaar in tube van 20 g.
Opmerking: triAnal is ook verkrijgbaar in zetpil en.
Famaceutische groep
Geneesmiddel tegen aambeien.
Bevat triamcinolone (een cortisonderivaat) en lidocaïne (een plaatselijk verdovende
stof).
Aangewezen bij
triAnal verzacht de ontsteking en de pijn bij aambeien. De zalf mag ook tegen eczeem
en tegen jeuk in de anaalstreek gebruikt worden. Het optreden van aambeien kan
worden vermeden door een vezelrijke voeding die darmverstopping zal tegenwerken.
2. Wat u moet weten voordat u triAnal zalf voor rectaal gebruik gebruikt
L NL POM V6 P
age 2 of
4
Wees extra voorzichtig met triAnal zalf voor rectaal gebruik...
- Reinig goed de te behandelen streek.
- Volg de voorschriften van uw arts goed op.
- In geval van anale fissuren, moet dit geneesmiddel met voorzichtigheid gebruikt
worden omdat de behandeling met corticoïden de littekenvorming zou kunnen
vertragen.
- Signaleer aan uw arts elke andere behandeling op basis van een derivaat van
cortison die U gebruikt.
- Langdurig gebruik zou de verschijnselen van een ernstigere ziekte kunnen verbergen.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek 'Gebruik van triAnal
zalf voor rectaal gebruik met andere geneesmiddelen.' te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van
toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van triAnal zalf voor rectaal gebruik met andere geneesmiddelen
Het gebruik van dit geneesmiddel kan de werking van sommige andere geneesmiddelen
wijzigen indien deze gelijktijdig gebruikt worden, o.a. salicylaten en ontstekingswerende
middelen.
In geval van twijfel, raadpleeg uw arts of uw apotheker.
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Gebruik van triAnal zalf voor rectaal gebruik met voedsel en drank
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Tijdens de periode van de zwangerschap wordt u aanbevolen dit geneesmiddel niet te
gebruiken.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Tijdens de periode van de borstvoeding wordt u aanbevolen dit geneesmiddel niet te
gebruiken.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Zware doses van cortisonderivaten zouden geestesverwarring kunnen veroorzaken.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van triAnal zalf voor rectaal
gebruik
Niet van toepassing.
3. Hoe wordt triAnal zalf voor rectaal gebruik gebruikt?
Volg bij het gebruik van triAnal zalf voor rectaal gebruik nauwgezet het advies van uw
arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.

L NL POM V6 P
age 3 of
4
U moet de zalf 1 tot 3 maal per dag op de ontstoken plaatsen en de uitwendige
aambeien toepassen.
Was zorgvuldig uw handen met zeep voor en na elke inbrenging.
Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar.
De behandeling zal kortstondig zijn en de 28 dagen niet overschrijden.
Wat u moet doen als u meer van triAnal zalf voor rectaal gebruik heeft gebruikt
dan u zou mogen:
Wanneer u te veel van triAnal zalf voor rectaal gebruik heeft gebruikt, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Symptomen
: Een overdosering is weinig waarschijnlijk. Een langdurige behandeling met
grote doses of de toepassing van de zalf op uitgestrekte oppervlakten zou de
ziekteverschijnselen van overdosering kunnen doen opwekken (zwelling van het
aangezicht en de hals, zenuwachtigheid, braakneiging, braken).
Behandeling: wanneer u per ongeluk te veel heeft toegepast moet u de behandelde
streek met zeep wassen. Indien u abnormale verschijnselen vaststelt, waarschuw dan
uw arts.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten triAnal zalf voor rectaal gebruik te
gebruiken:
De behandeling hernemen aan de voorgeschreven dosis.
Dit vergeten zal geen ander gevolg hebben dan een vertraging van de genezing.
Neemt geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van triAnal zalf voor rectaal gebruik:
Overleg altijd met uw arts, indien u overweegt om te stoppen.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals al e geneesmiddelen kan triAnal zalf voor rectaal gebruik bijwerkingen
veroorzaken hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt
­ Zeldzame al ergieën (zwelling en uitslag van de huid en van het slijmvlies op de plaats
van de behandeling): stop dan de behandeling.
­ Licht gevoel van branderigheid; jeuk, toename van de drang naar stoelgang en van
afscheiding.
­ In geval van langdurig gebruik kan het slijmvlies broos worden.
­ In geval van langdurig of overmatig gebruik kunnen de stoffen een uitwerking op het
hele organisme hebben.
­ Vertraging van de littekenvorming.
­ Stoelgangbevorderende uitwerking, maar soms ook verstoppende uitwerking.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u triAnal zalf voor rectaal gebruik?
Buiten bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren op kamertemperatuur (15°C - 25°C).
L NL POM V6 P
age 4 of
4
6. Aanvullende informatie
Wat bevat triAnal zalf voor rectaal gebruik
De werkzame stoffen zijn:
1 gram zalf bevat: Triamcinolonacetonid 0,25 mg ­ Lidocaine chloorhydraat 50 mg.
De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:
Polyethyleen ­ Vloeibare paraffine.
Hoe ziet triAnal zalf voor rectaal gebruik er uit en wat is de inhoud van de
verpakking
TriAnal 0,25mg/ 50mg zalf voor rectaal gebruik
: tube van 20 g.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
WILL-PHARMA, Monplaisirlaan 33, B-1030 Brussel.
Fabrikant:
HAUPT-PHARMA Amareg GmbH, Donaustaufer Strasse, 378 D-93055 Regensburg.
UPSA laboratoires 304, av. du Dr Jean-Bru, F-47000 AGEN.
Registratienummer:BE047871
Neem voor al e informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of
apotheker.

Afleveringswijze:
België
: vrije aflevering.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG