Traumatil creme

Bijsluiter : TRAUMATIL crème
Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
Deze bevat belangrijke informatie voor uw behandeling.
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift bij de apotheek. Toch blijft het belangrijk
om de instructies in de bijsluiter te volgen om een goed resultaat te bereiken.
Raadpleeg bij aanvullende vragen of bij twijfel uw arts of apotheker voor meer informatie.
Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen
.
Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig
.
Raadpleeg uw arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 5 dagen (kneuzingen) of 14
dagen (milde stoornissen van de veneuze circulatie) niet verbeteren
.
Inhoud van deze bijsluiter
:
1. Wat is TRAUMATIL crème en waarvoor wordt het gebruikt
?
2. Wat u moet weten voordat u TRAUMATIL crème gebruikt
?
3. Hoe wordt TRAUMATIL crème gebruikt
?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u TRAUMATIL crème
?
6. Aanvullende informatie
Aesculus hippocastanum L.
(wilde kastanje), zaad.
TRAUMATIL crème,
droogextract van wilde kastanje (Aesculus
hippocastanum
L.) 4,55 %
tot 6,25 %, wat overeenstemt met 10 mg aescine/g, crème voor uitwendig gebruik.
De andere bestanddelen bestaan uit water, cetomacrogol 1000, propyleenglycol, Sepigel
305, lavendelextract , glycerol, methyl-p-hydroxybenzoaat, ethyl-p-hydroxybenzoaat,
citroenzuur.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Tilman s.a., Zoning Industriel Sud 15, 5377 Baillonville, België
Fabrikant:
Medgenix Benelux n.v., Vliegveld 21, 8560 Wevelgem, België
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: BE275143
1.
Wat is TRAUMATIL crème en waarvoor wordt het gebruikt?
TRAUMATIL heeft de kleur van een beige crème.
TRAUMATIL is een geneesmiddel op basis van planten dat wordt gebruikt voor:
- het verzachten van lokale hematomen en oedemen als gevolg van kneuzingen
- het verlichten van symptomen van zware en pijnlijke benen veroorzaakt door milde
stoornissen van de veneuze circulatie.
2.
Wat u moet weten voordat u TRAUMATIL crème gebruikt?
TRAUMATIL niet gebruiken
in geval van overgevoeligheid voor een van de bestanddelen
van het preparaat.
Pas op,
aangezien er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, is het gebruik van Traumatil
crème voor de behandeling van kneuzingen niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 12
jaar.
Het gebruik van Traumatil crème voor het verzachten van symptomen die worden
veroorzaakt door milde stoornissen in de veneuze circulatie moet overigens voorbehouden
worden aan volwassenen.
In vele gevallen beantwoordt de toediening van deze bereiding een occasionele behoefte of
een behoefte van voorbijgaande aard en is het gebruik van korte duur. In sommige gevallen
kan een langdurige behandeling worden voorgeschreven. In geval van langdurig gebruik,
moet de behandeling periodiek door uw arts worden beoordeeld.
Traumatil crème mag niet worden gebruikt op beschadigde huid, noch rond de ogen of op de
slijmvliezen.
Raadpleeg een arts wanneer u lijdt aan huidontsteking, tromboflebitis, onderhuidse
verhardingen, ernstige pijn, zweren, plotselinge opzwelling van een of beide benen, hart- of
nierinsufficiëntie.
Raadpleeg uw arts of apotheker als er symptomen verergeren of als er aanwijzingen op
huidinfecties opduiken tijdens het gebruik van de Traumatil crème.
Voor het bestrijden van milde stoornissen van de veneuze circulatie, wordt er aangeraden:
langdurig rechtstaan te vermijden, voornamelijk in een warme omgeving
erg warme baden en sauna's te vermijden
de benen ’s nachts hogger te leggen
steunverbanden (steunsokken, -kousen of -panty's) te dragen
Als u reeds andere geneesmiddelen inneemt, gelieve ook de rubriek “Gebruik van Traumatil
in combinatie met andere geneesmiddelen” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing
is, of dat in het verleden is geweest.
Gebruik van TRAUMATIL in combinatie met voedsel of drank
Niet van toepassing.
Zwangerschap
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Gezien er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om mogelijke schadelijkheid tijdens
de zwangerschap uit te sluiten, wordt het gebruik van dit geneesmiddel tijdens deze periode
afgeraden
.
Borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Gezien er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om mogelijke schadelijkheid tijdens
het geven van borstvoeding uit te sluiten, wordt het gebruik van dit geneesmiddel tijdens
deze periode afgeraden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van TRAUMATIL
Niet van toepassing.
Gebruik van Traumatil in combinatie met andere geneesmiddelen
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft
gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.
3.
Hoe wordt TRAUMATIL crème gebruikt?
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven
.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker
.
- Kneuzingen, lokale oedemen en hematomen:
Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar : de crème 1 tot 3 keer per dag aanbrengen
op de pijnlijke zone.
- Milde stoornissen van de veneuze circulatie:
Volwassenen : de crème 1 tot 3 keer per dag aanbrengen op de pijnlijke zone.
Uitwendig gebruik.
Wat u moet doen wanneer u TRAUMATIL vergeet te gebruiken,
ga veder met de
behandeling zonder een dubbele dosis te nemen ter compensatie van de vergeten dosis.
Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met TRAUMATIL wordt
gestopt
:
Opnieuw optreden van klachten.
Wat u moet doen als u meer van TRAUMATIL heeft gebruikt dan u zou mogen,
neem
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070 245 245).
Bij accidentele inname wordt een symptomatische behandeling voorgeschreven.
4.
Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan TRAUMATIL bijwerkingen hebben
.
Er werden overgevoeligheidsreacties van de huid (jeuk of roodheid) gemeld. De frequentie is
niet gekend. In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of
die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker
.
5.
Hoe bewaart u TRAUMATIL crème?
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities
.
Gebruik TRAUMATIL niet meer na de vervaldatum achter (“Exp”) op de buitenverpakking: de
eerste twee cijfers duiden de maand aan, de twee laatste het jaartal. Het product vervalt op
de laatste dag van de vermelde maand.
6.
Aanvullende informatie
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of
apotheker
.
Indien gewenst kunt u ook contact opnemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder
voor het in de handel brengen:
Tilman s.a., Zoning industriel Sud 15, 5377 Baillonville.
Aflevering: zonder voorschrift
A.
De datum van de laatste herziening van de bijsluiter is
24/12/2009
B.
De datum van goedkeuring van de bijsluiter is
08/02/2010


Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift bij de apotheek. Toch blijft het belangrijk
om de instructies in de bijsluiter te volgen om een goed resultaat te bereiken.

Raadpleeg bij aanvullende vragen of bij twijfel uw arts of apotheker voor meer informatie.
Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
Raadpleeg uw arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 5 dagen (kneuzingen) of 14
dagen (milde stoornissen van de veneuze circulatie) niet verbeteren.
Inhoud van deze bijsluiter:
1. Wat is TRAUMATIL crème en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u TRAUMATIL crème gebruikt?
3. Hoe wordt TRAUMATIL crème gebruikt?
4. Mogelijke
bijwerkingen
5. Hoe bewaart u TRAUMATIL crème?
6. Aanvullende
informatie
Aesculus hippocastanum L. (wilde kastanje), zaad.
TRAUMATIL crème, droogextract van wilde kastanje (Aesculus hippocastanum L.) 4,55 %
tot 6,25 %, wat overeenstemt met 10 mg aescine/g, crème voor uitwendig gebruik.
De andere bestanddelen bestaan uit water, cetomacrogol 1000, propyleenglycol, Sepigel
305, lavendelextract , glycerol, methyl-p-hydroxybenzoaat, ethyl-p-hydroxybenzoaat,
citroenzuur.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Tilman s.a., Zoning Industriel Sud 15, 5377 Baillonville, België
Fabrikant:
Medgenix Benelux n.v., Vliegveld 21, 8560 Wevelgem, België
- erg warme baden en sauna's te vermijden
- de benen 's nachts hogger te leggen
- steunverbanden (steunsokken, -kousen of -panty's) te dragen
Als u reeds andere geneesmiddelen inneemt, gelieve ook de rubriek 'Gebruik van Traumatil
in combinatie met andere geneesmiddelen' te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing
is, of dat in het verleden is geweest.
Gebruik van TRAUMATIL in combinatie met voedsel of drank
Niet van toepassing.
Zwangerschap
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Gezien er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om mogelijke schadelijkheid tijdens
de zwangerschap uit te sluiten, wordt het gebruik van dit geneesmiddel tijdens deze periode
afgeraden.
Borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Gezien er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om mogelijke schadelijkheid tijdens
het geven van borstvoeding uit te sluiten, wordt het gebruik van dit geneesmiddel tijdens
deze periode afgeraden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van TRAUMATIL
Niet van toepassing.
Gebruik van Traumatil in combinatie met andere geneesmiddelen
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft
gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.
3. Hoe wordt TRAUMATIL crème gebruikt?
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
- Kneuzingen, lokale oedemen en hematomen:
Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar : de crème 1 tot 3 keer per dag aanbrengen
op de pijnlijke zone.
- Milde stoornissen van de veneuze circulatie:
Volwassenen : de crème 1 tot 3 keer per dag aanbrengen op de pijnlijke zone.
Uitwendig gebruik.
Wat u moet doen wanneer u TRAUMATIL vergeet te gebruiken, ga veder met de
behandeling zonder een dubbele dosis te nemen ter compensatie van de vergeten dosis.
Wat u moet doen als u meer van TRAUMATIL heeft gebruikt dan u zou mogen, neem
onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070 245 245).
Bij accidentele inname wordt een symptomatische behandeling voorgeschreven.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan TRAUMATIL bijwerkingen hebben.
Er werden overgevoeligheidsreacties van de huid (jeuk of roodheid) gemeld. De frequentie is
niet gekend. In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of
die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u TRAUMATIL crème?
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik TRAUMATIL niet meer na de vervaldatum achter ('Exp') op de buitenverpakking: de
eerste twee cijfers duiden de maand aan, de twee laatste het jaartal. Het product vervalt op
de laatste dag van de vermelde maand.
6. Aanvullende informatie
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of
apotheker.
Indien gewenst kunt u ook contact opnemen met de lokale vertegenwoordiger van de houder
voor het in de handel brengen:
Tilman s.a., Zoning industriel Sud 15, 5377 Baillonville.

Aflevering: zonder voorschrift
A. De datum van de laatste herziening van de bijsluiter is
24/12/2009
B. De datum van goedkeuring van de bijsluiter is
08/02/2010

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG