Tolfine 40 mg/ml

Bijsluiter – NL versie
Tolfine
B. BIJSLUITER
1
Bijsluiter – NL versie
Tolfine
BIJSLUITER
Tolfine
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Registratiehouder:
Vétoquinol N.V./S.A.
Kontichsesteenweg 42
B- 2630 Aartselaar
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Vétoquinol S.A.
Magny-Vernois
BP 189
F- 70204 Lure Cedex
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Tolfine
Tolfenaminezuur
3.
GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDDEEL EN OVERIGE BESTANDDELEN
Acidum tolfenamicum 40 mg – excipiens ad 1 ml
4.
INDICATIES
Anti-inflammatoire, antipyretische en analgetische behandeling
- Bij runderen: bij aandoeningen van de luchtwegen en bij mastitis
- Bij varkens: bij het syndroom metritis-mastitis-agalactia
5.
CONTRA-INDICATIES
- Niet gebruiken bij renale en hepatische pathologieën.
- Niet gebruiken bij ulceratieve ziektes van het darmkanaal en coagulatiemoeilijkheden
6.
BIJWERKINGEN
- Zeldzame, maar mogelijke digestieve bloedingen
- Slappe ontlasting en mogelijke lokale irritatie van de injectieplaats
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Runderen en varkens
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEGEN
Bij runderen:
-
Bij de behandeling van de ontsteking bij luchtwegenaandoeningen is de aanbevolen dosis 2 mg/kg
(1 ml/20 kg) intramusculair. De behandeling kan eventueel na 48 uur herhaald worden.
-
Bij de behandeling van de ontstekingen bij mastitis is de aanbevolen dosis één enkele intraveneuze
inspuiting van 4 mg/kg (1 ml/10 kg).
Bij varkens:
-
2 mg/kg (1 ml/20 kg) in één enkele intramusculaire inspuiting.
2
Bijsluiter – NL versie
Tolfine
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Geen
10.
WACHTTIJD
Rund:
IM: vlees: 14 dagen
melk: 0 dagen
IV: vlees: 7 dagen
melk: 0 dagen
Varken:
IM: vlees: 16 dagen
11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Bewaren beneden 25°C.
Beschermen tegen licht en warmte.
Houdbaarheid na eerste opening van de container: 28 dagen.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is
De dosis van 20 ml per injectieplaats niet overschrijden in runderen.
De dosis van 5 ml per injectieplaats niet overschrijden in varkens.
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
- De aanbevolen dosering en duur van de behandeling niet overschrijden.
- Het product inspuiten onder aseptische voorzorgen.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren
toedient
Geen
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Tolfenaminezuur kan worden tijdens dracht of lactatie; een vertraging van de partus is mogelijk.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
- Geen andere NSAID’s tegelijkertijd of binnen 24 uur toedienen.
- Tolfenaminezuur wordt sterk gebonden aan de plasma-eiwitten en kan in competitie treden met
andere sterk gebonden stoffen.
- Interacties met anti-inflammatoire steroiden en anticoagulantia zijn mogelijk.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten
te worden verwijderd.
14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Januari 2015.
15. OVERIGE INFORMATIE
BE-V198475
Op diergeneeskundig voorschrift
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
13.
3
ijsluiter ­ NL versie To
lfine
B. BIJSLUITER
ijsluiter ­ NL versie To
lfine
BIJSLUITER
Tolfine
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Registratiehouder:
Vétoquinol N.V./S.A.
Kontichsesteenweg 42
B- 2630 Aartselaar
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Vétoquinol S.A.
Magny-Vernois
BP 189
F- 70204 Lure Cedex
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Tolfine
Tolfenaminezuur
3.
GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDDEEL EN OVERIGE BESTANDDELEN
Acidum tolfenamicum 40 mg ­ excipiens ad 1 ml
4.
INDICATIES
Anti-inflammatoire, antipyretische en analgetische behandeling
- Bij runderen: bij aandoeningen van de luchtwegen en bij mastitis
- Bij varkens: bij het syndroom metritis-mastitis-agalactia
5.
CONTRA-INDICATIES
- Niet gebruiken bij renale en hepatische pathologieën.
- Niet gebruiken bij ulceratieve ziektes van het darmkanaal en coagulatiemoeilijkheden
6.
BIJWERKINGEN
- Zeldzame, maar mogelijke digestieve bloedingen
- Slappe ontlasting en mogelijke lokale irritatie van de injectieplaats
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Runderen en varkens
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEGEN

Bij runderen:
- Bij de behandeling van de ontsteking bij luchtwegenaandoeningen is de aanbevolen dosis 2 mg/kg
(1 ml/20 kg) intramusculair. De behandeling kan eventueel na 48 uur herhaald worden.
- Bij de behandeling van de ontstekingen bij mastitis is de aanbevolen dosis één enkele intraveneuze
inspuiting van 4 mg/kg (1 ml/10 kg).
Bij varkens:
- 2 mg/kg (1 ml/20 kg) in één enkele intramusculaire inspuiting.
ijsluiter ­ NL versie To
lfine
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Geen
10.
WACHTTIJD
Rund:
IM: vlees: 14 dagen
melk: 0 dagen
IV:
vlees: 7 dagen
melk: 0 dagen
Varken:
IM: vlees: 16 dagen
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Bewaren beneden 25°C.
Beschermen tegen licht en warmte.
Houdbaarheid na eerste opening van de container: 28 dagen.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
12.
SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is
De dosis van 20 ml per injectieplaats niet overschrijden in runderen.
De dosis van 5 ml per injectieplaats niet overschrijden in varkens.
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
- De aanbevolen dosering en duur van de behandeling niet overschrijden.
- Het product inspuiten onder aseptische voorzorgen.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren
toedient
Geen
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Tolfenaminezuur kan worden tijdens dracht of lactatie; een vertraging van de partus is mogelijk.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
- Geen andere NSAID's tegelijkertijd of binnen 24 uur toedienen.
- Tolfenaminezuur wordt sterk gebonden aan de plasma-eiwitten en kan in competitie treden met
andere sterk gebonden stoffen.
- Interacties met anti-inflammatoire steroiden en anticoagulantia zijn mogelijk.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten
te worden verwijderd.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Januari 2015.
15.
OVERIGE INFORMATIE
BE-V198475
Op diergeneeskundig voorschrift
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG