Theraprim 80 mg/g

Bijsluiter – NL versie
BIJSLUITER
Theraprim , 80 mg/g, poeder voor orale oplossing
®
Theraprim (pot)
1.
Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in handel brengen en de
fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Oropharma, Kapellestraat 70, BE-9800 Deinze.
Fabrikant: Laboratoria Smeets, Fotografielaan 42, BE-2610 Wilrijk.
2.
Benaming van het diergeneesmiddel
Theraprim
®
3.
Gehalte aan werkza(a)me en overige bestandde(e)l(en)
Per afgestreken maatlepel: Trimethoprim 400 mg- excip q.s. ad 5 g
4.
Indicatie(s)
Behandeling van infecties veroorzaakt door pathogene kiemen welke gevoelig zijn aan
trimethoprim op voorwaarde dat een voldoende hoge concentratie van trimethoprim kan bereikt
worden op de plaats van infectie.
5.
Contra-indicatie(s)
Theraprim
®
mag niet worden toegediend aan dieren die bestemd zijn voor humane consumptie.
6.
Bijwerkingen
Bij langdurig gebruik van THERAPRIM kunnen eventueel stoornissen in de hematopoiesis
optreden. Dit effect is evenwel reversibel en wordt teniet gedaan door toediening van
foliumzuur.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter
worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
Diersoort(en) waarvoor het geneesmiddel bestemd is
Duiven en siervogels, niet bestemd voor humane consumptie
8.
Dosering voor elke diersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)
Eén afgestreken maatlepel (5g) THERAPRIM, bevattende 400 mg trimethoprim, wordt opgelost
in 1L warm drinkwater (50 à 55°C, mengen door middel van een mixer). Nadien wordt verder
verdund naar een eindvolume van 2L.
Dit is de dagdosis (20 mg trimethoprim per kg LG) voor ongeveer 40 duiven of 80 siervogels.
Het gemiddelde lichaamsgewicht van een duif bedraagt 0.5 kg.
Uit een recente studie blijkt dat bij continue toediening van trimethoprim via het drinkwater
(200 mg/L) een “steady state” concentratie van ten minste 0.5µg/ml kan worden gegarandeerd.
De gemiddelde behandelingsduur bedraagt vijf dagen.
Bij ernstige aandoeningen zoals acute salmonellose is het evenwel aan te raden de
behandelingsduur te verlengen.
De drinkwateropname kan variëren naargelang de klinische toestand van het dier en de
omgevingsfactoren. De dosering van Theraprim
®
moet dan aangepast worden om een
therapeutische dosis te kunnen toedienen.
9.
Aanwijzingen voor een juiste toediening
Oraal via drinkwater. 1 afgestreken maatlepel Theraprim
®
oplossen in 2 L drinkwater.
1
Bijsluiter – NL versie
Theraprim (pot)
10.
Wachttijd
Theraprim
®
is alleen bestemd voor duiven en siervogels die niet voor humane consumptie
bedoeld zijn.
11.
Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket na "EXP".
Houdbaarheid na eerste opening: 3 maanden.
12.
Speciale waarschuwingen
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij de doeldieren
Het gemedicineerd drinkwater dient alle 24 uur hernieuwd te worden.
Maak niet meer oplossing aan dan nodig om de dagelijkse behoeften te dekken.
Vermijd tijdens de behandeling opname van drinkwater uit andere bronnen.
Zorg voor een goede hygiëne van het hok of volière om herinfecties te vermijden.
De gevoeligheid voor het product kan variëren afhankelijk van doelorganismen. Een
antibiogram kan noodzakelijk zijn voor behandeling.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren
toedient
Geen
13.
Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte
diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan
Elk ongebruikt diergeneesmiddel of afvalmateriaal van een dergelijk diergeneesmiddel moet in
overeenstemming met de lokale voorschriften afgevoerd worden.
14.
Datum waarop de bijsluiter voor het laatst herzien is
10/2012
15.
Overige informatie
Voor diergeneeskundig gebruik
Medisch voorschrift
2

BIJSLUITER
Theraprim®, 80 mg/g, poeder voor orale oplossing
1.
Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in handel brengen en de
fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Oropharma, Kapellestraat 70, BE-9800 Deinze.
Fabrikant: Laboratoria Smeets, Fotografielaan 42, BE-2610 Wilrijk.
2.
Benaming van het diergeneesmiddel
Theraprim®
3.
Gehalte aan werkza(a)me en overige bestandde(e)l(en)
Per afgestreken maatlepel: Trimethoprim 400 mg- excip q.s. ad 5 g
4.
Indicatie(s)
Behandeling van infecties veroorzaakt door pathogene kiemen welke gevoelig zijn aan
trimethoprim op voorwaarde dat een voldoende hoge concentratie van trimethoprim kan bereikt
worden op de plaats van infectie.
5.
Contra-indicatie(s)
Theraprim® mag niet worden toegediend aan dieren die bestemd zijn voor humane consumptie.
6.
Bijwerkingen
Bij langdurig gebruik van THERAPRIM kunnen eventueel stoornissen in de hematopoiesis
optreden. Dit effect is evenwel reversibel en wordt teniet gedaan door toediening van
foliumzuur.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter
worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
Diersoort(en) waarvoor het geneesmiddel bestemd is
Duiven en siervogels, niet bestemd voor humane consumptie
8.
Dosering voor elke diersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)
Eén afgestreken maatlepel (5g) THERAPRIM, bevattende 400 mg trimethoprim, wordt opgelost
in 1L warm drinkwater (50 à 55°C, mengen door middel van een mixer). Nadien wordt verder
verdund naar een eindvolume van 2L.
Dit is de dagdosis (20 mg trimethoprim per kg LG) voor ongeveer 40 duiven of 80 siervogels.
Het gemiddelde lichaamsgewicht van een duif bedraagt 0.5 kg.
Uit een recente studie blijkt dat bij continue toediening van trimethoprim via het drinkwater
(200 mg/L) een 'steady state' concentratie van ten minste 0.5µg/ml kan worden gegarandeerd.
De gemiddelde behandelingsduur bedraagt vijf dagen.
Bij ernstige aandoeningen zoals acute salmonellose is het evenwel aan te raden de
behandelingsduur te verlengen.
De drinkwateropname kan variëren naargelang de klinische toestand van het dier en de
omgevingsfactoren. De dosering van Theraprim® moet dan aangepast worden om een
therapeutische dosis te kunnen toedienen.
9.
Aanwijzingen voor een juiste toediening
Oraal via drinkwater. 1 afgestreken maatlepel Theraprim® oplossen in 2 L drinkwater.
10.
Wachttijd
Theraprim® is alleen bestemd voor duiven en siervogels die niet voor humane consumptie
bedoeld zijn.
11.
Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket na "EXP".
Houdbaarheid na eerste opening: 3 maanden.
12.
Speciale waarschuwingen
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij de doeldieren
· Het gemedicineerd drinkwater dient alle 24 uur hernieuwd te worden.
- Maak niet meer oplossing aan dan nodig om de dagelijkse behoeften te dekken.
- Vermijd tijdens de behandeling opname van drinkwater uit andere bronnen.
- Zorg voor een goede hygiëne van het hok of volière om herinfecties te vermijden.
- De gevoeligheid voor het product kan variëren afhankelijk van doelorganismen. Een
antibiogram kan noodzakelijk zijn voor behandeling.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren
toedient
Geen
13.
Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte
diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Elk ongebruikt diergeneesmiddel of afvalmateriaal van een dergelijk diergeneesmiddel moet in
overeenstemming met de lokale voorschriften afgevoerd worden.
14.
Datum waarop de bijsluiter voor het laatst herzien is
10/2012
15.
Overige informatie
Voor diergeneeskundig gebruik
Medisch voorschrift

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG