Terramycine + polymyxine b

bijsluiter
11J27
Bijsluiter voor het publiek
BENAMING
TERRAMYCINE + Polymyxine B huidzalf
(oxytetracycline, polymyxine B sulfaat)
SAMENSTELLING
11J27
Oxytetracyclinehydrochloride (= oxytetracycline 30 mg) - polymyxine-B sulfaat (= polymyxine B
10.000 IE ) - vloeibare paraffine – vaseline.
VORM, TOEDIENINGSWIJZE EN ANDERE VERPAKKINGEN
Huidzalf. Tuben met 15g zalf.
FARMACOTHERAPEUTISCHE GROEP
TERRAMYCINE huidzalf met polymyxine B sulfaat is een combinatie van oxytetracycline, een
antibioticum dat behoort tot de groep der tetracyclinen, en polymyxine B sulfaat, een polypeptide-
antibioticum van de groep der polymyxinen.
HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN, FABRIKANT
PFIZER N.V., Pleinlaan 17, 1050 BRUSSEL
Fabrikant : Famar Orléans, 5, Avenue de Concyr, 45071 Orléans Cedex 2, Frankrijk
NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: BE056585
AANGEWEZEN BIJ
TERRAMYCINE huidzalf kan worden gebruikt
- ter voorkoming en ter behandeling van gelokaliseerde huidinfecties;
- ter verzorging van kleine wonden of besmette brandwonden.
OMSTANDIGHEDEN WAARBIJ GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL MOET WORDEN
VERMEDEN
Overgevoeligheid voor een van de bestanddelen van TERRAMYCINE huidzalf.
BIJZONDERE VOORZORGEN
- de behandeling stopzetten indien TERRAMYCINE huidzalf slecht verdragen wordt (zie
Ongewenste effecten);
- de arts verwittigen indien een voldoende verbetering uitblijft of indien de infectie verergert;
- TERRAMYCINE huidzalf niet gebruiken om een ziekte aan de ogen te behandelen.
- TERRAMYCINE huidzalf niet gebruiken op een grote oppervlakte of op een beschadigde huid.
Deze voorzorg geldt vooral voor kinderen. Raadpleeg uw arts.
ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING
Met voorzichtigheid te gebruiken: vraag het advies van uw arts.
HOE GEBRUIKEN EN HOEVEEL
1/2
bijsluiter
11J27
- de te behandelen huid zorgvuldig reinigen;
- de zalf minstens twee- tot driemaal per dag aanbrengen op een stukje steriel gaas of
rechtstreeks op de huid;
- ervoor zorgen dat de zalf permanent in contact blijft met de te behandelen huid;
- behandelingsduur: enkele dagen tot enkele weken, volgens de aard en de ernst van de infectie;
- de behandeling voortzetten tot de infectie volledig genezen is.
ONGEWENSTE EFFECTEN
Zeldzame allergische reacties zoals roodheid, zwelling, jeuk, blaasjes enz., afhankelijk van een
individuele overgevoeligheid, zijn mogelijk.
Breng uw arts of apotheker op de hoogte van elk ongewenst en storend effect dat niet in deze
bijsluiter zou opgenomen zijn.
BEWARING
Bij kamertemperatuur (15-25°C) behoudt TERRAMYCINE + Polymyxine B huidzalf zijn activiteit tot
de datum (uitgedrukt in maand/jaar) vermeld op de verpakking tegenover de vermelding EXP.
DATUM VAN DE LAATSTE REVISIE VAN DE BIJSLUITER: 10/2011
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in november 2011.
11J27
2/2
11J27
Bijsluiter voor het publiek
11J27
BENAMING
TERRAMYCINE + Polymyxine B huidzalf
(oxytetracycline, polymyxine B sulfaat)
SAMENSTELLING
Oxytetracyclinehydrochloride (= oxytetracycline 30 mg) - polymyxine-B sulfaat (= polymyxine B
10.000 IE ) - vloeibare paraffine ­ vaseline.
VORM, TOEDIENINGSWIJZE EN ANDERE VERPAKKINGEN
Huidzalf. Tuben met 15g zalf.
FARMACOTHERAPEUTISCHE GROEP
TERRAMYCINE huidzalf met polymyxine B sulfaat is een combinatie van oxytetracycline, een
antibioticum dat behoort tot de groep der tetracyclinen, en polymyxine B sulfaat, een polypeptide-
antibioticum van de groep der polymyxinen.
H
OUDER V
AN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN , FABRIKANT
PFIZER N.V., Pleinlaan 17, 1050 BRUSSEL
Fabrikant : Famar Orléans, 5, Avenue de Concyr, 45071 Orléans Cedex 2, Frankrijk
NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: BE056585
AANGEWEZEN BIJ
TERRAMYCINE huidzalf kan worden gebruikt
- ter voorkoming en ter behandeling van gelokaliseerde huidinfecties;
- ter verzorging van kleine wonden of besmette brandwonden.
OMSTANDIGHEDEN WAARBIJ GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL MOET WORDEN
VERMEDEN
Overgevoeligheid voor een van de bestanddelen van TERRAMYCINE huidzalf.
BIJZONDERE VOORZORGEN
- de behandeling stopzetten indien TERRAMYCINE huidzalf slecht verdragen wordt (zie
Ongewenste effecten);
- de arts verwittigen indien een voldoende verbetering uitblijft of indien de infectie verergert;
- TERRAMYCINE huidzalf niet gebruiken om een ziekte aan de ogen te behandelen.
- TERRAMYCINE huidzalf niet gebruiken op een grote oppervlakte of op een beschadigde huid.
Deze voorzorg geldt vooral voor kinderen. Raadpleeg uw arts.
ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING
Met voorzichtigheid te gebruiken: vraag het advies van uw arts.
HOE GEBRUIKEN EN HOEVEEL
11J27
- de te behandelen huid zorgvuldig reinigen;
- de zalf minstens twee- tot driemaal per dag aanbrengen op een stukje steriel gaas of
rechtstreeks op de huid;
- ervoor zorgen dat de zalf permanent in contact blijft met de te behandelen huid;
- behandelingsduur: enkele dagen tot enkele weken, volgens de aard en de ernst van de infectie;
- de behandeling voortzetten tot de infectie vol edig genezen is.
ONGEWENSTE EFFECTEN
Zeldzame al ergische reacties zoals roodheid, zwel ing, jeuk, blaasjes enz., afhankelijk van een
individuele overgevoeligheid, zijn mogelijk.
Breng uw arts of apotheker op de hoogte van elk ongewenst en storend effect dat niet in deze
bijsluiter zou opgenomen zijn.
BEWARING
Bij kamertemperatuur (15-25°C) behoudt TERRAMYCINE + Polymyxine B huidzalf zijn activiteit tot
de datum (uitgedrukt in maand/jaar) vermeld op de verpakking tegenover de vermelding EXP.
DATUM VAN DE LAATSTE REVISIE VAN DE BIJSLUITER: 10/2011
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in november 2011.
11J27

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG