Terra-cortril 10 mg - 30 mg

Bijsluiter
BENAMING:
TERRA-CORTRIL®
(oxytetracycline - hydrocortisone)
Huidzalf
SAMENSTELLING
Hydrocortisonum 10mg - Oxytetracyclini hydrochloridum (= oxytetracyclinum 30mg) - Paraffin.
liquid. - Vaselinum - Pro 1g.
FARMACEUTISCHE VORM EN VERPAKKING
Zalf voor gebruik op de huid. Tubes van 5g en 15g.
FARMACOTHERAPEUTISCHE GROEP
TERRA-CORTRIL® Huidzalf is een combinatiepreparaat samengesteld uit een antibioticum
behorend tot de groep van de tetracyclines en hydrocortisone.
REGISTRATIEHOUDER, FABRIKANT
Registratiehouder : PFIZER NV, Pleinlaan 17, 1050 BRUSSEL
Fabrikant : : Famar Orléans, 5 Avenue de Concyr, 45071 Orléans Cedex 2, Frankrijk
AANGEWEZEN BIJ
- infecties van de huid met belangrijke ontsteking, waaronder besmette wonden en brandwonden;
- infecties als verwikkeling van verscheidene overgevoeligheidsreacties;
- infecties als verwikkeling van contacteczeem te wijten aan planten, geneesmiddelen,
schoonheidsproducten, kledij, enz.
OMSTANDIGHEDEN WAARBIJ HET GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL MOET WORDEN
VERMEDEN
- acute herpes simplex, waterpokken en reactie tegen pokkenvaccin;
- huidtuberculose;
- schimmelinfecties van de huid;
- etterige besmettingen te wijten aan bacteriën;
- acne vulgaris, acne rosacea;
- verschrompelde huid, wonden en huidzweren;
- overgevoeligheid voor een van de bestanddelen van de zalf.
BIJZONDERE VOORZORGEN
- de behandeling stopzetten indien ze niet goed verdragen wordt (zie Ongewenste effecten) en de
arts inlichten;
- TERRA-CORTRIL Huidzalf mag niet worden aangewend ter verzorging van oogaandoeningen.
- elke aanwending op een grote huidoppervlakte of op een beschadigde huid vermijden. Deze
voorzichtigheidsmaatregel geldt in het bijzonder bij kinderen. Raadpleeg uw arts.
GEBRUIK BIJ ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING
Met voorzichtigheid gebruiken: vraag het advies van uw arts.
HOE GEBRUIKEN EN HOEVEEL
- de te behandelen huidstreek reinigen en een kleine hoeveelheid TERRA-CORTRIL tweemaal per
dag zachtjes aanbrengen;
- in geval van belangrijke besmetting kan de met TERRA-CORTRIL behandelde huid beschermd
worden met steriel gaas;
- de behandeling niet vroegtijdig stopzetten vooraleer een voldoende verbetering bereikt is.
ONGEWENSTE EFFECTEN
- branderig gevoel, jeuk, prikkeling, droge huid, lichtgevoeligheid, ontsteking van de haarwortels,
abnormaal sterke haargroei, acne-achtige uitslag, ontkleuring van de huid, contacteczeem,
huidverweking, bijkomende besmetting, huidverschrompeling, striemen, kleine blaasjes.
- in geval van ongewenste bijwerkingen dient men de behandeling met TERRA-CORTRIL stop te
zetten en de arts te raadplegen.
BEWARING
Bewaard beneden 25°C behoudt TERRA-CORTRIL Huidzalf zijn werkzaamheid tot de datum
(uitgedrukt in maand/jaar) vermeld op de verpakking tegenover de vermelding Exp.
DATUM VAN DE LAATSTE REVISIE VAN DE BIJSLUITER: augustus 2011
Datum van de laatste goedkeuring van deze bijsluiter is: 11/2011
® Gedeponeerde merknaam van Pfizer Inc., New York, USA
BENAMING:
TERRA-CORTRIL®
(oxytetracycline - hydrocortisone)
Huidzalf
SAMENSTELLING
Hydrocortisonum 10mg - Oxytetracyclini hydrochloridum (= oxytetracyclinum 30mg) - Paraffin.
liquid. - Vaselinum - Pro 1g.
FARMACEUTISCHE VORM EN VERPAKKING
Zalf voor gebruik op de huid. Tubes van 5g en 15g.
FARMACOTHERAPEUTISCHE GROEP
TERRA-CORTRIL® Huidzalf is een combinatiepreparaat samengesteld uit een antibioticum
behorend tot de groep van de tetracyclines en hydrocortisone.
REGISTRATIEHOUDER, FABRIKANT
Registratiehouder : PFIZER NV, Pleinlaan 17, 1050 BRUSSEL
Fabrikant : : Famar Orléans, 5 Avenue de Concyr, 45071 Orléans Cedex 2, Frankrijk
AANGEWEZEN BIJ
- infecties van de huid met belangrijke ontsteking, waaronder besmette wonden en brandwonden;
- infecties als verwikkeling van verscheidene overgevoeligheidsreacties;
- infecties als verwikkeling van contacteczeem te wijten aan planten, geneesmiddelen,
schoonheidsproducten, kledij, enz.
OMSTANDIGHEDEN WAARBIJ HET GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL MOET WORDEN
VERMEDEN
- acute herpes simplex, waterpokken en reactie tegen pokkenvaccin;
- huidtuberculose;
- schimmelinfecties van de huid;
- etterige besmettingen te wijten aan bacteriën;
- acne vulgaris, acne rosacea;
- verschrompelde huid, wonden en huidzweren;
- overgevoeligheid voor een van de bestanddelen van de zalf.
BIJZONDERE VOORZORGEN
- de behandeling stopzetten indien ze niet goed verdragen wordt (zie Ongewenste effecten) en de
arts inlichten;
- TERRA-CORTRIL Huidzalf mag niet worden aangewend ter verzorging van oogaandoeningen.
- elke aanwending op een grote huidoppervlakte of op een beschadigde huid vermijden. Deze
voorzichtigheidsmaatregel geldt in het bijzonder bij kinderen. Raadpleeg uw arts.
GEBRUIK BIJ ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING
- de te behandelen huidstreek reinigen en een kleine hoeveelheid TERRA-CORTRIL tweemaal per
dag zachtjes aanbrengen;
- in geval van belangrijke besmetting kan de met TERRA-CORTRIL behandelde huid beschermd
worden met steriel gaas;
- de behandeling niet vroegtijdig stopzetten vooraleer een voldoende verbetering bereikt is.
ONGEWENSTE EFFECTEN
- branderig gevoel, jeuk, prikkeling, droge huid, lichtgevoeligheid, ontsteking van de haarwortels,
abnormaal sterke haargroei, acne-achtige uitslag, ontkleuring van de huid, contacteczeem,
huidverweking, bijkomende besmetting, huidverschrompeling, striemen, kleine blaasjes.
- in geval van ongewenste bijwerkingen dient men de behandeling met TERRA-CORTRIL stop te
zetten en de arts te raadplegen.
BEWARING
Bewaard beneden 25°C behoudt TERRA-CORTRIL Huidzalf zijn werkzaamheid tot de datum
(uitgedrukt in maand/jaar) vermeld op de verpakking tegenover de vermelding Exp.
DATUM VAN DE LAATSTE REVISIE VAN DE BIJSLUITER: augustus 2011
Datum van de laatste goedkeuring van deze bijsluiter is: 11/2011

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG