Panacur suspensie 10 %

Bijsluiter – NL versie
Panacur suspensie 10%
B. BIJSLUITER
1
Bijsluiter – NL versie
Panacur suspensie 10%
BIJSLUITER
PANACUR
®
SUSPENSIE 10%
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Registratiehouder
Intervet International B.V. - Boxmeer - Nederland vertegenwoordigd door:
MSD Animal Health BVBA – Lynx Binnenhof 5 – 1200 Brussel
Fabrikant
Intervet Productions S.A. – Rue de Lyons – 27460 Igoville – Frankrijk
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
PANACUR
®
SUSPENSIE 10%
3.
GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)
per ml
100.000 mg
Actief bestanddeel
Fenbendazolum
4.
INDICATIE(S)
De werking van Panacur suspensie 10% als breedspectrum ontwormingsmiddel is samengevat in de
volgende tabellen:
Werkingsspectrum van Panacur suspensie 10% bij runderen (7,5 mg/kg fenbendazol)
Parasiet en lokalisatie
Haemonchus spp.
(lebmaag)
Ostertagia spp.
(lebmaag)
Trichostrongylus spp.
(lebmaag, dunne darm)
Cooperia spp.
(dunne darm)
Nematodirus spp.
(dunne darm)
Bunostomum spp.
(dunne darm)
Oesophagostomum spp.
(dikke darm)
Capillaria spp.
(dikke darm, karteldarm)
Trichuris spp.
Ontwikkelingsfase
EL4, L4
volwassen
EL4 (ostertagiose II)
L4
volwassen
EL4, L4
volwassen
EL4, L4
volwassen
L4
volwassen
L3, L4
volwassen
L3, L4
volwassen
L4
volwassen
L4
Reductie van
wormen in %
98-100
100
75-99
92-100
90-100
98-100
100
99-100
100
100
95-100
100
100
>99
100
100
100
100
het
aantal
2
Bijsluiter – NL versie
Panacur suspensie 10%
(blinde darm, karteldarm)
Strongyloïdes papillosus
(dunne darm)
Dyctiocaulius viviparus
(longen)
Moniezia spp.
(dunne darm)
EL4 L4 in hypobiose
volwassen
volwassen
L3, L4, L5
volwassen
volwassen
100
100
99-100
98-100
89
Werkingsspectrum van Panacur suspensie 10% bij paarden (7,5 mg/kg fenbendazol)
Parasiet
Strongylus vulgaris
Strongylus edentatus
Strongylus equinus
Trichonema spp.
Triodontophorus spp.
Oxyuris equi
Parascaris equorum
Strongyloïdes westeri
5.
Geen.
6.
Geen.
7.
DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
BIJWERKINGEN
Ontwikkelingsfase
volwassen
volwassen
volwassen
volwassen
volwassen
L4
volwassen
volwassen
volwassen
Reductie van
wormen in %
100
99-100
87-100
90-99
90-99
50-100
100
96
99
het
aantal
CONTRA-INDICATIE(S)
Runderen en paarden.
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG(EN)
3 ml Panacur suspensie 10% per 40 kg gewicht bij runderen en paarden (= 7,5 mg fenbendazol per kg
gewicht).
Een liter volstaat voor 65 runderen van 200 kg of voor 130 veulens of kalveren van 100 kg.
De klinische genezing bij zogende veulens van diarree, veroorzaakt door Strongyloïdes westeri, wordt
bekomen met 25 ml Panacur suspensie 10% per 50 kg (= 50 mg fenbendazol per kg gewicht).
3
Bijsluiter – NL versie
Panacur suspensie 10%
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Panacur suspensie 10% wordt gebruikt met een spuit of met de gebruikelijke apparaten voor
massabehandeling.
Schudden voor gebruik.
10.
WACHTTIJD
Vlees: 14 dagen.
Melk: 4 dagen.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Bewaren bij kamertemperatuur (15°C - 25°C).
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Panacur suspensie 10% is 3 jaar houdbaar.
De vervaldatum wordt aangeduid door de afkorting Ex ../.. gevolgd door vier cijfers. De eerste twee
cijfers duiden de maand aan en de laatste twee cijfers duiden het jaar aan. Het geneesmiddel is niet
meer bruikbaar vanaf de eerste dag van die maand.
12.
Geen.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
De nodige maatregelen moeten genomen worden opdat het product niet in het milieu terecht zou
komen.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Februari 2013
15.
OVERIGE INFORMATIE
Afleveringswijze:
Op diergeneeskundig voorschrift.
Registratienummer:
BE-V099836
4
Panacur suspensie 10%
B. BIJSLUITER
Panacur suspensie 10%
BIJSLUITER
PANACUR® SUSPENSIE 10%
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Registratiehouder
Intervet International B.V. - Boxmeer - Nederland vertegenwoordigd door:
MSD Animal Health BVBA ­ Lynx Binnenhof 5 ­ 1200 Brussel
Fabrikant
Intervet Productions S.A. ­ Rue de Lyons ­ 27460 Igoville ­ Frankrijk
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
PANACUR® SUSPENSIE 10%
3.
GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)
Actief bestanddeel
per ml
Fenbendazolum
100.000 mg
4.
INDICATIE(S)
De werking van Panacur suspensie 10% als breedspectrum ontwormingsmiddel is samengevat in de
volgende tabellen:
Werkingsspectrum van Panacur suspensie 10% bij runderen (7,5 mg/kg fenbendazol)
Parasiet en lokalisatie
Ontwikkelingsfase
Reductie van het aantal
wormen in %
Haemonchus spp.
EL4, L4
98-100
(lebmaag)
volwassen
100
Ostertagia spp.
EL4 (ostertagiose II)
75-99
(lebmaag)
L4
92-100
volwassen
90-100
Trichostrongylus spp.
EL4, L4
98-100
(lebmaag, dunne darm)
volwassen
100
Cooperia spp.
EL4, L4
99-100
(dunne darm)
volwassen
100
Nematodirus spp.
L4
100
(dunne darm)
volwassen
95-100
Bunostomum spp.
L3, L4
100
(dunne darm)
volwassen
100
Oesophagostomum spp.
L3, L4
>99
(dikke darm)
volwassen
100
Capillaria spp.
L4
100
(dikke darm, karteldarm)
volwassen
100
Trichuris spp.
L4
100
Panacur suspensie 10%
(blinde darm, karteldarm)
volwassen
100
Strongyloïdes papillosus
volwassen
100
(dunne darm)
Dyctiocaulius viviparus
L3, L4, L5
99-100
(longen)
volwassen
98-100
Moniezia spp.
volwassen
89
(dunne darm)
EL4 L4 in hypobiose
Werkingsspectrum van Panacur suspensie 10% bij paarden (7,5 mg/kg fenbendazol)
Parasiet
Ontwikkelingsfase
Reductie van het aantal
wormen in %
Strongylus vulgaris
volwassen
100
Strongylus edentatus
volwassen
99-100
Strongylus equinus
volwassen
87-100
Trichonema spp.
volwassen
90-99
Triodontophorus spp.
volwassen
90-99
Oxyuris equi
L4
50-100
volwassen
100
Parascaris equorum
volwassen
96
Strongyloïdes westeri
volwassen
99
5.
CONTRA-INDICATIE(S)
Geen.
6.
BIJWERKINGEN
Geen.
7.
DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Runderen en paarden.
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG(EN)

3 ml Panacur suspensie 10% per 40 kg gewicht bij runderen en paarden (= 7,5 mg fenbendazol per kg
gewicht).
Een liter volstaat voor 65 runderen van 200 kg of voor 130 veulens of kalveren van 100 kg.
De klinische genezing bij zogende veulens van diarree, veroorzaakt door Strongyloïdes westeri, wordt
bekomen met 25 ml Panacur suspensie 10% per 50 kg (= 50 mg fenbendazol per kg gewicht).
Panacur suspensie 10%
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Panacur suspensie 10% wordt gebruikt met een spuit of met de gebruikelijke apparaten voor
massabehandeling.
Schudden voor gebruik.
10.
WACHTTIJD
Vlees: 14 dagen.
Melk: 4 dagen.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Bewaren bij kamertemperatuur (15°C - 25°C).
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Panacur suspensie 10% is 3 jaar houdbaar.
De vervaldatum wordt aangeduid door de afkorting Ex ../.. gevolgd door vier cijfers. De eerste twee
cijfers duiden de maand aan en de laatste twee cijfers duiden het jaar aan. Het geneesmiddel is niet
meer bruikbaar vanaf de eerste dag van die maand.
12.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Geen.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

De nodige maatregelen moeten genomen worden opdat het product niet in het milieu terecht zou
komen.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Februari 2013
15.
OVERIGE INFORMATIE
Afleveringswijze: Op diergeneeskundig voorschrift.
Registratienummer: BE-V099836

Heb je dit medicijn gebruikt? Panacur Suspensie 10 % te vormen.

Je ervaring helpt anderen een beeld over het gebruik van Panacur Suspensie 10 % te vormen.

Deel als eerste jouw ervaring over Panacur Suspensie 10 %

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG