Trichocure

Bijsluiter – NL versie
Trichocure
B. BIJSLUITER
1
Bijsluiter – NL versie
Trichocure
BIJSLUITER
TRICHOCURE
®
1.
Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in handel brengen en de fabrikant
verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend
Registratiehouder: Oropharma n.v., Kapellestraat 70, B-9800 Deinze
Fabrikant: Qualiphar Laboratoria, B-2880 Bornem
Benaming van het geneesmiddel
TRICHOCURE
®
Gehalte aan werkza(a)me en overige bestandde(e)l(en)
Per tablet: Ronidazole 5 mg - Natr. benzoas - Silica colloid. anhydr. - Maydis amylum q.s. ad 100
mg.
Indicaties
Behandelen van trichomonosis bij duiven, die niet voor humane consumptie bestemd zijn.
Contra - indicaties
Het product mag niet worden toegediend aan dieren welke bestemd zijn voor menselijke
consumptie.
Bijwerkingen
Specifieke bijwerkingen zijn niet waargenomen voor ronidazole bij duiven.
Diersoorten waarvoor het geneesmiddel bestemd is
Duiven die niet voor humane consumptie bedoeld zijn.
Dosering voor elke diersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)
10 mg/kg. 1 tablet per duif, rechtstreeks in de bek toedienen na het voederen.
Bij erge besmetting, 2 dagen later herhalen. Eventueel nogmaals te herhalen na 1 week.
Systematische behandeling:
1 tablet (10 mg/kg) TRICHOCURE per duif, rechtstreeks in de bek toedienen na het voederen:
- na een vlucht met langdurig verblijf in de reismanden
- bij aankoop
- tijdens het speelseizoen: om de 14 dagen
- bij het spenen van de jonge duiven.
Aanwijzingen voor een juiste toediening
1 tablet TRICHOCURE per duif, rechtstreeks in de bek toedienen na het voederen.
Wachttijd
TRICHOCURE is enkel bestemd voor duiven, die niet voor humane consumptie bestemd zijn.
Consumptie van duiven behandeld met TRICHOCURE kan gevaar opleveren voor de gezondheid
van de consument.
Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
Bewaren bij kamertemperatuur (15 - 25°).
Speciale waarschuwingen
i) Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij de doeldieren
TRICHOCURE steeds toedienen na het voederen om een langdurig effect te bekomen. De
drinkpotten grondig reinigen om herinfecties te voorkomen. Alle duiven van het hok gelijktijdig
behandelen bij besmetting.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
2
Bijsluiter – NL versie
Trichocure
Consumptie van duiven behandeld met TRICHOCURE kan gevaar opleveren voor de gezondheid
van de consument.
ii) Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren
toedient
Geen
iii) Overige voorzorgsmaatregelen
Geen
13.
Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen
of eventuele restanten hiervan
De nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen opdat niet-gebruikte producten niet in
het milieu zouden terecht komen.
Datum waarop de bijsluiter voor het laatst herzien is
02/2012.
Overige informatie
Diergeneeskundig gebruik
Medisch voorschrift
BE-V168332
14.
15.
3
ijsluiter ­ NL versie Tr
ichocure
B. BIJSLUITER
ijsluiter ­ NL versie Tr
ichocure
BIJSLUITER
TRICHOCURE®
1.
Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in handel brengen en de fabrikant
verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend
Registratiehouder: Oropharma n.v., Kapellestraat 70, B-9800 Deinze
Fabrikant: Qualiphar Laboratoria, B-2880 Bornem
2.
Benaming van het geneesmiddel
TRICHOCURE®
3.
Gehalte aan werkza(a)me en overige bestandde(e)l(en)
Per tablet: Ronidazole 5 mg - Natr. benzoas - Silica colloid. anhydr. - Maydis amylum q.s. ad 100
mg.
4.
Indicaties
Behandelen van trichomonosis bij duiven, die niet voor humane consumptie bestemd zijn.
5.
Contra - indicaties
Het product mag niet worden toegediend aan dieren welke bestemd zijn voor menselijke
consumptie.
6.
Bijwerkingen
Specifieke bijwerkingen zijn niet waargenomen voor ronidazole bij duiven.
7.
Diersoorten waarvoor het geneesmiddel bestemd is
Duiven die niet voor humane consumptie bedoeld zijn.
8.
Dosering voor elke diersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)
10 mg/kg. 1 tablet per duif, rechtstreeks in de bek toedienen na het voederen.
Bij erge besmetting, 2 dagen later herhalen. Eventueel nogmaals te herhalen na 1 week.
Systematische behandeling:
1 tablet (10 mg/kg) TRICHOCURE per duif, rechtstreeks in de bek toedienen na het voederen:
- na een vlucht met langdurig verblijf in de reismanden
- bij aankoop
- tijdens het speelseizoen: om de 14 dagen
- bij het spenen van de jonge duiven.
9.
Aanwijzingen voor een juiste toediening
1 tablet TRICHOCURE per duif, rechtstreeks in de bek toedienen na het voederen.
10.
Wachttijd
TRICHOCURE is enkel bestemd voor duiven, die niet voor humane consumptie bestemd zijn.
Consumptie van duiven behandeld met TRICHOCURE kan gevaar opleveren voor de gezondheid
van de consument.
11.
Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
Bewaren bij kamertemperatuur (15 - 25°).
12.
Speciale waarschuwingen
i) Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij de doeldieren
TRICHOCURE steeds toedienen na het voederen om een langdurig effect te bekomen. De
drinkpotten grondig reinigen om herinfecties te voorkomen. Alle duiven van het hok gelijktijdig
behandelen bij besmetting.
ijsluiter ­ NL versie Tr
ichocure
Consumptie van duiven behandeld met TRICHOCURE kan gevaar opleveren voor de gezondheid
van de consument.
ii) Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren
toedient
Geen
iii) Overige voorzorgsmaatregelen
Geen
13.
Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen
of eventuele restanten hiervan
De nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen opdat niet-gebruikte producten niet in
het milieu zouden terecht komen.
14.
Datum waarop de bijsluiter voor het laatst herzien is
02/2012.
15.
Overige informatie
Diergeneeskundig gebruik
Medisch voorschrift
BE-V168332

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG