Transitol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
TRANSITOL, pasta voor oraal gebruik in pot
Lactulose/paraffineolie/vaseline
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Transitol
pasta voor oraal gebruik zorgvuldig innemen om een goed resultaat te bereiken.
-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
-
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
-
Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren.
-
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt
die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1.
Wat is Transitol pasta voor oraal gebruik en waarvoor wordt het gebruikt?
2.
Wat u moet weten voordat u Transitol pasta voor oraal gebruik inneemt?
3.
Hoe wordt Transitol pasta voor oraal gebruik ingenomen?
4.
Mogelijke bijwerkingen?
5.
Hoe bewaart u Transitol pasta voor oraal gebruik?
6.
Aanvullende informatie
1.
WAT IS TRANSITOL pasta voor oraal gebruik EN WAARVOOR WORDT HET
GEBRUIKT ?
Geneesmiddelen die worden gebruikt bij obstipatie worden 'osmotische laxeermiddelen'
genoemd.
Transitol pasta voor oraal gebruik verzacht de ontlasting en vergroot de hoeveelheid water die
zich bevindt in het deel van de darm dat colon (dikke darm) wordt genoemd.
Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van de verschijnselen van obstipatie bij
volwassenen.
2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U TRANSITOL pasta voor oraal gebruik
INNEEMT ?
Neem TRANSITOL pasta voor oraal gebruik niet in
-
als u allergisch (overgevoelig) bent voor dit geneesmiddel of voor één van de
bestanddelen ervan,
-
als u een chronische ontsteking van de darmen en het colon hebt, zoals ulceratieve
rectocolitis ziekte van Crohn,
-
als u lijdt aan een ernstige zwelling van de dikke darm (toxisch megacolon),
-
als u een gedeeltelijke of totale blokkade van het spijsverteringskanaal hebt,
-
als u een perforatie van het spijsverteringskanaal hebt of kunt hebben,
-
als u buikpijn hebt (pijn in de buik).
Licht bij twijfel uw arts of apotheker in.
Wees extra voorzichtig met TRANSITOL pasta voor oraal gebruik
VOOR DE BEHANDELING VAN OBSTIPATIE; GEEN LANGDURIG GEBRUIK
(LANGER DAN 8 DAGEN) ZONDER MEDISCH ADVIES.
- Gebruik Transitol pasta voor oraal gebruik niet bij kinderen omdat dit product alleen bij
volwassenen is onderzocht.
- Als u een verhoogd risico hebt op een elektrolytische aandoening (bv. als u een nier- of
leverziekte hebt, of als u een geneesmiddel gebruikt dat de urineproductie verhoogt),
omdat Transitol pasta voor oraal gebruik diarree kan veroorzaken waardoor het risico van
een onbalans toeneemt.
- Als u moet blijven liggen, of als u problemen hebt met slikken, omdat de paraffine in
Transitol pasta voor oraal gebruik dan in de longen terecht kan komen en de longziekte
lipoïd pneumonie kan veroorzaken.
Incidentele obstipatie
Dit kan komen doordat er onlangs iets is veranderd in uw levensstijl (bv. een reis).
Het geneesmiddel kan gedurende korte tijd helpen.
U moet contact opnemen met een arts:
- als obstipatie die onlangs is ontstaan niet door een verandering in de levensstijl kan
worden verklaard,
- als u last hebt van obstipatie die gepaard gaat met pijn, koorts, opgezwollen buik.
Chronische obstipatie (langdurige obstipatie)
Dit kan twee verschillende oorzaken hebben:
- een ziekte van de darmen waarvoor medische zorg nodig is;
- of een onbalans van de darmfunctie als gevolg van een voedingsgewoonte of de
levensstijl.
De behandeling is voornamelijk gebaseerd op:
- meer groenten (bladgroenten, rauwkost, volkorenbrood, fruit),
- meer water en vruchtensap drinken,
- meer lichaamsbeweging (sporten, wandelen),
- defecatiereflextherapie (om ontlasting te krijgen),
- soms het toevoegen van extra zemelen (granen of andere graanproducten) aan de voeding.
Vanwege het risico van inademing in de luchtpijp is voorzichtigheid geboden bij de
toediening van paraffine aan personen die liggen of die slikproblemen hebben.
Inname met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Omdat in Transitol paraffine zit, kan door langdurig gebruik de absorptie van in vetten
oplosbare vitaminen (A, D, E, K) afnemen.
Inname van TRANSITOL pasta voor oraal gebruik met voedsel en drank
Door langdurig gebruik van Transitol kan de absorptie van in vetten oplosbare vitaminen (A,
D, E, K) afnemen.
Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Als u zwanger bent, is het beter geen Transitol pasta voor oraal gebruik te gebruiken omdat er
geen informatie beschikbaar is over het gebruik tijdens de zwangerschap. Als u tijdens de
behandeling zwanger wordt, neem dan contact op met uw arts. Hij of zij kan beslissen of u al
dan niet met de behandeling kunt doorgaan.
Borstvoeding
U kunt borstvoeding geven terwijl u Transitol gebruikt, maar vraag advies aan uw arts of
apotheker voordat u met dit geneesmiddel begint.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Transitol heeft geen invloed op uw vermogen om voertuigen te besturen of machines te
bedienen.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van TRANSITOL pasta voor oraal
gebruik
Dit product bevat aspartaam (E951): bron van fenylalanine.
3.
HOE WORDT TRANSITOL pasta voor oraal gebruik INGENOMEN ?
Dosering
Bestemd voor volwassenen.
Neem's avonds een enkele dosis: 1 tot 3 maatlepels Transitol pasta voor oraal gebruik.
Pas het aantal maatlepels aan uw verschijnselen aan. Het effect van Transitol wordt
gewoonlijk 6 tot 8 uur na toediening waargenomen.
Als u geen verbetering bemerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Als er diarree optreedt, verminder dan de hoeveelheid Transitol die u inneemt. Als de diarree
niet stopt, stop dan met het gebruik van Transitol en neem contact op met uw arts.
Als u de indruk hebt dat de werking van Transitol te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of
apotheker in.
Wijze van toediening
Gebruik de meegeleverde maatlepel voor het innemen van Transitol. Neem Transitol niet in
terwijl u ligt of vlak voordat u naar bed gaat.
Duur van de behandeling
De duur van de behandeling is afhankelijk van de verschijnselen.
Wat u moet doen als u meer van TRANSITOL pasta voor oraal gebruik heeft
ingenomen dan u zou mogen
Wanneer u te veel van Transitol heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact
op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten TRANSITOL pasta voor oraal gebruik in te
nemen
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
4.
MOGELIJKE BIJWERKINGEN ?
Zoals alle geneesmiddelen kan Transitol bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt.
Opgezwollen gevoel, semivloeibare ontlasting. Deze effecten kunnen bij aanvang van de
therapie optreden, maar verdwijnen gewoonlijk na aanpassing van de dosering.
Jeuk, anale pijn en een matig gewichtsverlies.
Paraffineolie kan anale lekkage veroorzaken en soms perianale irritatie (rondom de anus).
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U TRANSITOL pasta voor oraal gebruik ?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik Transitol pasta voor oraal gebruik niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op
de pot na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Bewaren beneden 30ºC.
Na eerste opening niet langer dan 4 weken bewaren.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk
afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze
maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat TRANSITOL pasta voor oraal gebruik?
De werkzame bestanddelen zijn:
Elke 100 g pasta voor oraal gebruik bevat 35,00 g lactulose, 42,91 g paraffineolie en 21,45 g
vaseline.
Elke maatlepel (5 ml) bevat 1,75 g lactulose, 2,15 g paraffineolie en 1,07 g vaseline.
De andere bestanddelen zijn: aspartaam (E951), cholesterol, melkzuur, bixineolie,
mandarijnolie, citroenolie en zoete sinaasappelolie.
Hoe ziet TRANSITOL pasta voor oraal gebruik er uit en wat is de inhoud van de
verpakking?
Transitol is een gele tot oranjegele, niet doorschijnende, glanzende pasta die via de mond
moet worden ingenomen.
Het product is verkrijgbaar in een pot van 150 g, met een maatlepel (5 ml).
Een afgestreken maatlepel (5 ml) bevat 1,75 g lactulose, 2,15 g paraffineolie en 1,07 g
vaseline.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Registratiehouder
Pharmasearch Ltd
5 Beech House,
Eastpoint Business Park,
Dublin Rd,
Loughrea, Co. Galway
Ierland
Fabrikant
Laboratoires Chemineau
93 route de Monnaie – BP 16
F 37210 Vouvray
Registratienummers: BE278722
Afleveringswijze: Vrije aflevering
Dit geneesmiddel is onder de volgende namen in lidstaten van de EEA geregistreerd:
Frankrijk: MILAXULOSE
België: TRANSITOL
Italië: TRANSITOL
Luxemburg: TRANSITOL
Nederland: TRANSULOSE
Portugal: MELAXOSE
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 05/2011.

TRANSITOL, pasta voor oraal gebruik in pot
Lactulose/paraffineolie/vaseline
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Transitol
pasta voor oraal gebruik zorgvuldig innemen om een goed resultaat te bereiken.
-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt
die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1.
Wat is Transitol pasta voor oraal gebruik en waarvoor wordt het gebruikt?
2.
Wat u moet weten voordat u Transitol pasta voor oraal gebruik inneemt?
3.
Hoe wordt Transitol pasta voor oraal gebruik ingenomen?
4.
Mogelijke bijwerkingen?
5.
Hoe bewaart u Transitol pasta voor oraal gebruik?
6.
Aanvullende informatie
1.
WAT IS TRANSITOL pasta voor oraal gebruik EN WAARVOOR WORDT HET
GEBRUIKT ?

Geneesmiddelen die worden gebruikt bij obstipatie worden 'osmotische laxeermiddelen'
genoemd.
Transitol pasta voor oraal gebruik verzacht de ontlasting en vergroot de hoeveelheid water die
zich bevindt in het deel van de darm dat colon (dikke darm) wordt genoemd.
Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van de verschijnselen van obstipatie bij
volwassenen.
2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U TRANSITOL pasta voor oraal gebruik
INNEEMT ?

Neem TRANSITOL pasta voor oraal gebruik niet in
-
als u allergisch (overgevoelig) bent voor dit geneesmiddel of voor één van de
bestanddelen ervan,
- als u een chronische ontsteking van de darmen en het colon hebt, zoals ulceratieve
rectocolitis ziekte van Crohn,
- als u lijdt aan een ernstige zwelling van de dikke darm (toxisch megacolon),
- als u een gedeeltelijke of totale blokkade van het spijsverteringskanaal hebt,
- als u een perforatie van het spijsverteringskanaal hebt of kunt hebben,
- als u buikpijn hebt (pijn in de buik).
Licht bij twijfel uw arts of apotheker in.
Gebruik Transitol pasta voor oraal gebruik niet bij kinderen omdat dit product alleen bij
volwassenen is onderzocht.
- Als u een verhoogd risico hebt op een elektrolytische aandoening (bv. als u een nier- of
leverziekte hebt, of als u een geneesmiddel gebruikt dat de urineproductie verhoogt),
omdat Transitol pasta voor oraal gebruik diarree kan veroorzaken waardoor het risico van
een onbalans toeneemt.
- Als u moet blijven liggen, of als u problemen hebt met slikken, omdat de paraffine in
Transitol pasta voor oraal gebruik dan in de longen terecht kan komen en de longziekte
lipoïd pneumonie kan veroorzaken.
Incidentele obstipatie
Dit kan komen doordat er onlangs iets is veranderd in uw levensstijl (bv. een reis).
Het geneesmiddel kan gedurende korte tijd helpen.
U moet contact opnemen met een arts:
-
als obstipatie die onlangs is ontstaan niet door een verandering in de levensstijl kan
worden verklaard,
- als u last hebt van obstipatie die gepaard gaat met pijn, koorts, opgezwollen buik.
Chronische obstipatie (langdurige obstipatie)
Dit kan twee verschillende oorzaken hebben:
-
een ziekte van de darmen waarvoor medische zorg nodig is;
- of een onbalans van de darmfunctie als gevolg van een voedingsgewoonte of de
levensstijl.
De behandeling is voornamelijk gebaseerd op:
-
meer groenten (bladgroenten, rauwkost, volkorenbrood, fruit),
- meer water en vruchtensap drinken,
- meer lichaamsbeweging (sporten, wandelen),
- defecatiereflextherapie (om ontlasting te krijgen),
- soms het toevoegen van extra zemelen (granen of andere graanproducten) aan de voeding.
Vanwege het risico van inademing in de luchtpijp is voorzichtigheid geboden bij de
toediening van paraffine aan personen die liggen of die slikproblemen hebben.
Inname met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Omdat in Transitol paraffine zit, kan door langdurig gebruik de absorptie van in vetten
oplosbare vitaminen (A, D, E, K) afnemen.
Inname van TRANSITOL pasta voor oraal gebruik met voedsel en drank
Door langdurig gebruik van Transitol kan de absorptie van in vetten oplosbare vitaminen (A,
D, E, K) afnemen.
Borstvoeding
U kunt borstvoeding geven terwijl u Transitol gebruikt, maar vraag advies aan uw arts of
apotheker voordat u met dit geneesmiddel begint.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Transitol heeft geen invloed op uw vermogen om voertuigen te besturen of machines te
bedienen.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van TRANSITOL pasta voor oraal
gebruik
Dit product bevat aspartaam (E951): bron van fenylalanine.
3.
HOE WORDT TRANSITOL pasta voor oraal gebruik INGENOMEN ?
Dosering
Bestemd voor volwassenen.
Neem's avonds een enkele dosis: 1 tot 3 maatlepels Transitol pasta voor oraal gebruik.
Pas het aantal maatlepels aan uw verschijnselen aan. Het effect van Transitol wordt
gewoonlijk 6 tot 8 uur na toediening waargenomen.
Als u geen verbetering bemerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Als er diarree optreedt, verminder dan de hoeveelheid Transitol die u inneemt. Als de diarree
niet stopt, stop dan met het gebruik van Transitol en neem contact op met uw arts.
Als u de indruk hebt dat de werking van Transitol te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of
apotheker in.
Wijze van toediening
Gebruik de meegeleverde maatlepel voor het innemen van Transitol. Neem Transitol niet in
terwijl u ligt of vlak voordat u naar bed gaat.
Duur van de behandeling
De duur van de behandeling is afhankelijk van de verschijnselen.
Wat u moet doen als u meer van TRANSITOL pasta voor oraal gebruik heeft
ingenomen dan u zou mogen
Wanneer u te veel van Transitol heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact
op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten TRANSITOL pasta voor oraal gebruik in te
nemen
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
4.
Opgezwollen gevoel, semivloeibare ontlasting. Deze effecten kunnen bij aanvang van de
therapie optreden, maar verdwijnen gewoonlijk na aanpassing van de dosering.
- Jeuk, anale pijn en een matig gewichtsverlies.
- Paraffineolie kan anale lekkage veroorzaken en soms perianale irritatie (rondom de anus).
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5.
HOE BEWAART U TRANSITOL pasta voor oraal gebruik ?
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik Transitol pasta voor oraal gebruik niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op
de pot na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Bewaren beneden 30ºC.
Na eerste opening niet langer dan 4 weken bewaren.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk
afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze
maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.
6.
AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat TRANSITOL pasta voor oraal gebruik?
De werkzame bestanddelen zijn:
Elke 100 g pasta voor oraal gebruik bevat 35,00 g lactulose, 42,91 g paraffineolie en 21,45 g
vaseline.
Elke maatlepel (5 ml) bevat 1,75 g lactulose, 2,15 g paraffineolie en 1,07 g vaseline.
De andere bestanddelen zijn: aspartaam (E951), cholesterol, melkzuur, bixineolie,
mandarijnolie, citroenolie en zoete sinaasappelolie.
Hoe ziet TRANSITOL pasta voor oraal gebruik er uit en wat is de inhoud van de
verpakking?
Transitol is een gele tot oranjegele, niet doorschijnende, glanzende pasta die via de mond
moet worden ingenomen.
Het product is verkrijgbaar in een pot van 150 g, met een maatlepel (5 ml).
Een afgestreken maatlepel (5 ml) bevat 1,75 g lactulose, 2,15 g paraffineolie en 1,07 g
vaseline.
Registratienummers: BE278722
Afleveringswijze: Vrije aflevering
Dit geneesmiddel is onder de volgende namen in lidstaten van de EEA geregistreerd:
Frankrijk: MILAXULOSE
België: TRANSITOL
Italië: TRANSITOL
Luxemburg: TRANSITOL
Nederland: TRANSULOSE
Portugal: MELAXOSE

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG