Telmin kh

Bijsluiter – NL versie
Telmin KH
B. BIJSLUITER
Bijsluiter – NL versie
Telmin KH
BIJSLUITER
Telmin KH tablet
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Eli Lilly Benelux N.V.
Division Elanco Animal Health
Markiesstraat 1
B-1000 Brussel
België
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Janssen-Cilag SpA
Via C. Janssen
I-04010 Borgo San Michele (Latina)
Italia
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Telmin KH tablet
3.
GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDD(E)L(EN)
Werkzaam bestanddeel:
100 mg mebendazolum per tablet.
4.
INDICATIE(S)
Wormbesmettingen bij hond met:
Spoelwormen:
Toxocara canis
Zweepwormen:
Trichuris vulpis
Haakwormen:
Uncinaria stenocephala
Ancylostoma caninum
Lintwormen:
Taenia pisiformis
Taenia hydatigena
Wormbesmettingen bij kat met:
Spoelwormen:
Toxascaris leonina
Toxocara cati
Haakwormen:
Ancylostoma tubaeforme
5.
CONTRA-INDICATIE(S)
Geen bekend
2
Bijsluiter – NL versie
Telmin KH
6.
BIJWERKINGEN
In sommige gevallen worden bij de hond overgeven en diarree opgemerkt. In zeldzame gevallen kan
de lever worden aangetast.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Honden en katten.
8.
-
-
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG(EN)
Honden en katten die alleen met spoelwormen besmet zijn:
pups en katjes: zijn meestal alleen met spoelwormen besmet. In dat geval volstaat een orale
behandeling gedurende 2 dagen met ½ tablet
‘s morgens (50 mg mebendazole) en ½ tablet ‘s avonds;
volwassen dieren: als na onderzoek blijkt dat het dier alleen besmet is met spoelwormen,
volstaat een orale toediening van 1 tablet ‘s morgens (100 mg mebendazole) en 1 tablet ‘s
avonds gedurende 2 dagen.
Honden en katten die met verschillende wormsoorten besmet zijn:
honden en katten die minder dan 2 kg wegen: worden volledig ontwormd door orale toediening
van ½ tablet ‘s morgens (50 mg mebendazole) en ½ tablet ‘s avonds gedurende 5
opeenvolgende dagen;
honden en katten die meer dan 2 kg wegen: worden volledig ontwormd door orale toediening
van 1 tablet ‘s morgens (100 mg mebendazole) en 1 tablet ‘s avonds gedurende 5
opeenvolgende dagen.
-
-
Om honden en katten volledig wormvrij te houden is regelmatig ontwormen noodzakelijk.
De tablet kan op één van de volgende manieren worden toegediend:
rechtstreeks achter in de keel aanbrengen en laten slikken;
verpulveren en met voeder of drank mengen;
in een weinig water laten uiteenvallen en zo door voedsel of drank mengen;
in een vleesballetje toedienen.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
De tablet kan op één van de volgende manieren worden toegediend:
rechtstreeks achter in de keel aanbrengen en laten slikken;
verpulveren en met voeder of drank mengen;
in een weinig water laten uiteenvallen en zo door voedsel of drank mengen;
in een vleesballetje toedienen.
10.
WACHTTIJD
Niet van toepassing
3
Bijsluiter – NL versie
Telmin KH
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Bewaren tussen 15° C en 30° C.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.
De afkorting "exp." op de verpakking betekent dat het geneesmiddel vervalt op de datum die na de
afkorting vermeld staat (maand en jaartal).
12.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Geen bekend.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren
toedient
Vermijd het contact met de huid of de slijmvliezen.
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Telmin KH mag aan drachtige dieren worden toegediend. Een ontworming met Telmin KH 10 dagen
voor en 10 dagen na het werpen wordt aangeraden bij honden.
Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Geen bekend
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk
Bij overdoseren kan braken en zachte faeces voorkomen.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale
vereisten te worden verwijderd.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
10/2013.
15.
OVERIGE INFORMATIE
Vrije aflevering.
BE-V001267
4
Telmin KH
Telmin KH
BIJSLUITER
Telmin KH tablet
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Eli Lilly Benelux N.V.
Division Elanco Animal Health
Markiesstraat 1
B-1000 Brussel
België
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Janssen-Cilag SpA
Via C. Janssen
I-04010 Borgo San Michele (Latina)
Italia
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Telmin KH tablet
3.
GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDD(E)L(EN)
Werkzaam bestanddeel: 100 mg mebendazolum per tablet.
4.
INDICATIE(S)
Wormbesmettingen bij hond met:
Spoelwormen:
Toxocara canis
Zweepwormen:
Trichuris vulpis
Haakwormen:
Uncinaria stenocephala
Ancylostoma caninum

Lintwormen:
Taenia pisiformis
Taenia hydatigena

Wormbesmettingen bij kat met:
Spoelwormen:
Toxascaris leonina
Toxocara cati

Haakwormen:
Ancylostoma tubaeforme
5.
CONTRA-INDICATIE(S)
Geen bekend
Telmin KH
6.
BIJWERKINGEN
In sommige gevallen worden bij de hond overgeven en diarree opgemerkt. In zeldzame gevallen kan
de lever worden aangetast.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden
vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.
7.
DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Honden en katten.
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG(EN)

·
Honden en katten die alleen met spoelwormen besmet zijn:
- pups en katjes: zijn meestal alleen met spoelwormen besmet. In dat geval volstaat een orale
behandeling gedurende 2 dagen met ½ tablet
`s morgens (50 mg mebendazole) en ½ tablet `s avonds;
- volwassen dieren: als na onderzoek blijkt dat het dier alleen besmet is met spoelwormen,
volstaat een orale toediening van 1 tablet `s morgens (100 mg mebendazole) en 1 tablet `s
avonds gedurende 2 dagen.
·
Honden en katten die met verschillende wormsoorten besmet zijn:
- honden en katten die minder dan 2 kg wegen: worden volledig ontwormd door orale toediening
van ½ tablet `s morgens (50 mg mebendazole) en ½ tablet `s avonds gedurende 5
opeenvolgende dagen;
- honden en katten die meer dan 2 kg wegen: worden volledig ontwormd door orale toediening
van 1 tablet `s morgens (100 mg mebendazole) en 1 tablet `s avonds gedurende 5
opeenvolgende dagen.
Om honden en katten volledig wormvrij te houden is regelmatig ontwormen noodzakelijk.
De tablet kan op één van de volgende manieren worden toegediend:
·
rechtstreeks achter in de keel aanbrengen en laten slikken;
- verpulveren en met voeder of drank mengen;
- in een weinig water laten uiteenvallen en zo door voedsel of drank mengen;
- in een vleesballetje toedienen.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
De tablet kan op één van de volgende manieren worden toegediend:
·
rechtstreeks achter in de keel aanbrengen en laten slikken;
- verpulveren en met voeder of drank mengen;
- in een weinig water laten uiteenvallen en zo door voedsel of drank mengen;
- in een vleesballetje toedienen.
10.
WACHTTIJD
Niet van toepassing
Telmin KH
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Bewaren tussen 15° C en 30° C.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.
De afkorting "exp." op de verpakking betekent dat het geneesmiddel vervalt op de datum die na de
afkorting vermeld staat (maand en jaartal).
12.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Geen bekend.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren
toedient
Vermijd het contact met de huid of de slijmvliezen.
Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg
Telmin KH mag aan drachtige dieren worden toegediend. Een ontworming met Telmin KH 10 dagen
voor en 10 dagen na het werpen wordt aangeraden bij honden.
Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Geen bekend
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota), indien noodzakelijk
Bij overdoseren kan braken en zachte faeces voorkomen.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale
vereisten te worden verwijderd.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
10/2013.
15.
OVERIGE INFORMATIE
Vrije aflevering.
BE-V001267

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG