Telebrix gastro 300 mg i/ml

Telebrix Gastro 1/2
Bijsluiter - 10/2008
Bijsluiter
Benaming :
TELEBRIX GASTRO
Groep :
TELEBRIX GASTRO
(Meglumine-ioxitalamaat) is een contrastproduct gebruikt voor het
radiologisch onderzoek van het spijsverteringskanaal.
Aangewezen bij :
Geneesmiddel dat gebruikt wordt bij de radiologische onderzoeken van het spijsverteringskanaal
in conventionele radiologie of scanner.
Hoe gebruiken en hoeveel :
De te gebruiken hoeveelheid wordt aangepast aan het orgaan, de onderzoekstechniek en de
toedieningswijze.
Gemiddeld :
Conventionele Radiologie :
- Orale weg: - Volwassenen : 200 ml product met toevoeging van 250 ml water.
- Kinderen : 40 ml product met toevoeging van 10 ml water.
- Rectale weg: - Volwassenen : 400 ml product met toevoeging van 400 ml water.
- Kinderen : 30 ml tot 150 ml zuiver product.
Scanner :
- Orale weg : 30 tot 50 ml met toevoeging van 950 ml water.
- Rectale weg : 15 tot 25 ml met toevoeging van 475 ml water.
Omstandigheden waarin het gebruik van het geneesmiddel moet worden vermeden :
Antecedenten van gevoeligheid voor jodium of voor gejodeerde producten zijn geen absolute
tegenaanwijzing maar vereisen een voorzichtige toediening en noodzaken de middelen om een
eventueel ongeval onmiddellijk te kunnen behandelen.
Ongewenste effecten :
Secundaire reacties uiten zich door het onmiddellijk optreden van alleenstaande of
geassocieerde stoornissen :
- van de spijsvertering : nausea, braken, diarree
- neuro-zintuiglijke : warmtegevoel, hoofdpijn.
Bijzondere voorzorgen :
TELEBRIX GASTRO
mag niet ingespoten worden.
Het herstellen van de water- en elektrolytenbalans vóór het onderzoek is aanbevolen bij de
gedehydreerde patiënt en vooral bij de zuigeling.
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met allergische antecedenten of antecedenten van
gevoeligheid voor jodium (zie Omstandigheden waarin het gebruik van het geneesmiddel moet
worden vermeden).
Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding :
Alhoewel de studies op dieren geen toxiciteit aangetoond hebben van het meglumine-
ioxitalamaat ten opzichte van de foetus, zal men vermijden
TELEBRIX GASTRO
toe te dienen
aan de zwangere vrouw, bij wie men moet aandringen op het gevaar van ioniserende stralingen
Telebrix Gastro 2/2
Bijsluiter - 10/2008
voor het embryo.
Tijdens de lactatieperiode is het aangewezen de borstvoeding, gedurende de 24 uren na
toediening van
TELEBRIX GASTRO,
te staken.
Interacties met andere geneesmiddelen :
Het is aanbevolen
TELEBRIX GASTRO
niet te mengen met elk ander chemisch bestanddeel
dat het neerslaan van de oplossing kan teweegbrengen.
Vorm, toedieningswijze, verpakking en wijze van aflevering :
Vorm : oplossing
Toedieningswijze : oraal of rectaal
Verpakking : flacon in bruin glas van 50 en 100 ml
Wijze van aflevering : op medisch voorschrift
Bewaring :
. Geen speciale bewaarcondities. De geldigheidsduur is 3 jaar. Raadpleeg de vervaldatum op
de verpakking naast het teken
Exp.,
wat betekent vervallen (maand/jaar) de laatste dag van de
vermelde maand.
Samenstelling :
50 ml :
Meglumineioxatalamaat 33,015 g, Natriumcalciumedetaat, Natriumdiwaterstoffosfaat,
Dinatriumwaterstoffosfaat dodecahydraat, Natriumsacharinaat, Citrusaroma, Gezuiverd
water q.s.p. ad 50 ml
100 ml :
Meglumineioxatalamaat 66,030 g, Natriumcalciumedetaat,
Natriumdiwaterstoffosfaat, Dinatriumwaterstoffosfaat dodecahydraat, Natriumsacharinaat,
Citrusaroma, Gezuiverd water q.s.p. ad 100 ml
Registratiehouder :
n.v. Codali, H. Dunantlaan 31, 1140 Brussel.
Fabrikant :
Guerbet – B.P. 57400 – F-95943 Roissy CdG Cedex

Bijsluiter
Benaming :
TELEBRIX GASTRO

Groep :
TELEBRIX GASTRO
(Meglumine-ioxitalamaat) is een contrastproduct gebruikt voor het
radiologisch onderzoek van het spijsverteringskanaal.
Aangewezen bij :
Geneesmiddel dat gebruikt wordt bij de radiologische onderzoeken van het spijsverteringskanaal
in conventionele radiologie of scanner.
Hoe gebruiken en hoeveel :
De te gebruiken hoeveelheid wordt aangepast aan het orgaan, de onderzoekstechniek en de
toedieningswijze.
Gemiddeld :
Conventionele Radiologie :
- Orale weg: - Volwassenen : 200 ml product met toevoeging van 250 ml water.
- Kinderen : 40 ml product met toevoeging van 10 ml water.
- Rectale weg: - Volwassenen : 400 ml product met toevoeging van 400 ml water.
- Kinderen : 30 ml tot 150 ml zuiver product.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG