IstoleptBijsluiter– NL versie
ISTOLEPT
BIJSLUITER
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE,
INDIEN VERSCHILLEND
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Merial Belgium N.V., Leonardo Da Vincilaan, 19, 1831 Diegem
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Merial Lyon (Frankrijk)
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
ISTOLEPT
Geïnactiveerd vloeibaar vaccin tegen de voornaamste leptospirosen bij de hond. Niet onderworpen aan de
wetgeving van de diergeneeskundige inspectie.
3.
GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDD(E)L(EN)
Suspensie van somatische antigenen van geïnactiveerde
Leptospira canicola
en
Leptospira
icterohaemorrhagiae.
Formule:
Leptospira icter.
> 10
8
-
Leptosp. Canicola
> 10
8
- Kanam. sulf. max. 500 µg - Vancomyc. HCl
max. 100 µg - Amphotericinum B max. 2,5 µg - Formald. Sol. - Aqua ad iniect. ad 1 ml.
4.
INDICATIES
Actieve immunisatie tegen de voornaamste leptospirosen bij de hond: ziekte van Stuttgart, infectieuze
icterus en nefritis veroorzaakt door leptospirosen.
5.
CONTRA-INDICATIE(S)
Honden in slechte gezondheidstoestand mogen niet geënt worden.
De vaccinatie van drachtige teven dient afgeraden te worden.
6.
BIJWERKINGEN
Gezien de perfecte onschadelijkheid van het vaccin valt er geen enkel ongewenst effect te vrezen.
7.
DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Istolept is bestemd voor honden.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG(EN)
De entdosis = 1 ml, is steeds dezelfde onafgezien van het ras, het gewicht of de ouderdom van de hond.
Subcutane of intramusculaire toediening.
Entschema
Primovaccinatie :
Deze omvat 2 inspuitingen waarvan de eerste tussen 7 en 10 weken ouderdom en de tweede 3 tot 5 weken
later, doch nooit vóór de ouderdom van 12 weken.
Herinenting
Een jaarlijkse herinenting is noodzakelijk.
In zeer besmet milieu is het aan te raden honden jonger dan 1 jaar, een eerste maal te herinenten 6 maanden
na de dubbele primo-vaccinatie.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Zoals voor iedere vaccinatie is het aangeraden de hond vooraf te deparasiteren.
10.
WACHTTIJD
-1-
8.
Bijsluiter– NL versie
ISTOLEPT
Niet van toepassing.
11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
In de koelkast tussen +2°C en +8°C en donker bewaren.
12.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Gebruik tijdens dracht of lactatie
De vaccinatie van drachtige teven dient afgeraden te worden.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Het vaccin mag geassocieerd worden met de valenties Carre, hepatitis, parvovirose en rabiës. ISTOLEPT
mag als solvens gebruikt worden voor PARVODOG en TRIVIROVAX.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
December 2013
15.
OVERIGE INFORMATIE
Vloeibaar vaccin in flacon met 1 dosis (= 1 ml)
Wijze van aflevering
Op diergeneeskundig voorschrift.
Les titres des rubriques mises en gris ne figurent pas sur la notice ou l’étiquetage.
-2-

NL versie I STOLEPT
BIJSLUITER
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE,
INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Merial Belgium N.V., Leonardo Da Vincilaan, 19, 1831 Diegem
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Merial Lyon (Frankrijk)
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
ISTOLEPT
Geïnactiveerd vloeibaar vaccin tegen de voornaamste leptospirosen bij de hond. Niet onderworpen aan de
wetgeving van de diergeneeskundige inspectie.
3.
GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDD(E)L(EN)
Suspensie van somatische antigenen van geïnactiveerde Leptospira canicola en Leptospira
icterohaemorrhagiae.
Formule: Leptospira icter. > 108 - Leptosp. Canicola > 108 - Kanam. sulf. max. 500 µg - Vancomyc. HCl
max. 100 µg - Amphotericinum B max. 2,5 µg - Formald. Sol. - Aqua ad iniect. ad 1 ml.
4.
INDICATIES
Actieve immunisatie tegen de voornaamste leptospirosen bij de hond: ziekte van Stuttgart, infectieuze
icterus en nefritis veroorzaakt door leptospirosen.
5.
CONTRA-INDICATIE(S)
Honden in slechte gezondheidstoestand mogen niet geënt worden.
De vaccinatie van drachtige teven dient afgeraden te worden.
6.
BIJWERKINGEN
Gezien de perfecte onschadelijkheid van het vaccin valt er geen enkel ongewenst effect te vrezen.
7.
DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Istolept is bestemd voor honden.
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG(EN)

De entdosis = 1 ml, is steeds dezelfde onafgezien van het ras, het gewicht of de ouderdom van de hond.
Subcutane of intramusculaire toediening.
Entschema
Primovaccinatie :
Deze omvat 2 inspuitingen waarvan de eerste tussen 7 en 10 weken ouderdom en de tweede 3 tot 5 weken
later, doch nooit vóór de ouderdom van 12 weken.
Herinenting
Een jaarlijkse herinenting is noodzakelijk.
In zeer besmet milieu is het aan te raden honden jonger dan 1 jaar, een eerste maal te herinenten 6 maanden
na de dubbele primo-vaccinatie.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Zoals voor iedere vaccinatie is het aangeraden de hond vooraf te deparasiteren.
10.
WACHTTIJD
NL versie I STOLEPT
Niet van toepassing.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
In de koelkast tussen +2°C en +8°C en donker bewaren.
12.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Gebruik tijdens dracht of lactatie
De vaccinatie van drachtige teven dient afgeraden te worden.
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Het vaccin mag geassocieerd worden met de valenties Carre, hepatitis, parvovirose en rabiës. ISTOLEPT
mag als solvens gebruikt worden voor PARVODOG en TRIVIROVAX.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
December 2013
15.
OVERIGE INFORMATIE
Vloeibaar vaccin in flacon met 1 dosis (= 1 ml)
Wijze van aflevering
Op diergeneeskundig voorschrift.
Les titres des rubriques mises en gris ne figurent pas sur la notice ou l'étiquetage.

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG