Vibtil 250 mg

Vibtil omhulde tabletten
Bijsluiter voor het publiek
31.05.2006
1
Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in
staat.
Raadpleeg uw arts of apotheker, als u informatie of advies nodig heeft.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
Ga naar uw arts als de verschijnselen verergeren of na 15 dagen niet verbeteren.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat zijn Vibtil omhulde tabletten en waarvoor worden ze gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Vibtil omhulde tabletten inneemt
3. Hoe worden Vibtil omhulde tabletten ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Vibtil omhulde tabletten?
6. Aanvullende informatie
Vibtil omhulde tabletten
De werkzame stof is nebulisaat van spinthout van linde (Tilia
sylvestris
L.). Elke tablet bevat 250 mg
werkzame stof. Nebulisaat van lindespinthout wordt gemaakt van een afkooksel van lindespinthout dat door
middel van waterige extracties wordt verkregen. De concentratiefactor van het extract is 10/1.
Andere bestanddelen zijn:
Kern van de tablet: calciumcarbonaat (zwaar), tarwezetmeel, magnesiumstearaat, calciumalginaat.
Omhulsel: colofonium, talk, sacharose, gelatine, titaandioxide (E 171), witte was, carnaubawas.
Registratiehouder:
S.E.R.P.
Immeuble le Triton
5 rue du Gabian
98000 MONACO
Fabrikant:
S.E.R.P.
Immeuble le Triton
5 rue du Gabian
98000 MONACO
Registratienummer:
BE029522
Vibtil omhulde tabletten
Bijsluiter voor het publiek
31.05.2006
2
1.
WAT ZIJN VIBTIL OMHULDE TABLETTEN EN WAARVOOR WORDEN ZE
GEBRUIKT?
Farmaceutische vorm en andere presentaties
Vibtil zijn witte, ronde omhulde tabletten en elke tablet bevat 250 mg nebulisaat van lindespinthout.
Vibtil is verkrijgbaar in dozen met 40, 80 en 100 omhulde tabletten in blisterverpakkingen.
Farmacotherapeutische categorie
Geneesmiddel op basis van planten dat dient om de galsecretie te bevorderen.
Therapeutische indicaties
Dit geneesmiddel op basis van planten wordt gebruikt om de galsecretie te bevorderen, nadat een ernstige
ziekte is uitgesloten.
2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U VIBTIL OMHULDE TABLETTEN INNEEMT
Gebruik Vibtil niet
als u overgevoelig (allergisch) bent voor één van de bestanddelen van Vibtil,
als u een tumor van de lever en de galblaas heeft,
als u een acute ontsteking van de galblaas heeft (acute cholecystitis),
als u galstenen heeft in de ductus choledochus,
als u een ernstig verminderde nierfunctie heeft.
als u bepaalde suikers niet verdraagt (zie de rubriek “Belangrijke informatie over enkele bestanddelen
van Vibtil”).
Pas goed op met Vibtil
en pas uw dieet aan als u spijsverteringsstoornissen heeft, want het gebruik van een geneesmiddel mag
enkel een aanvullende maatregel zijn.
als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruik van Vibtil in combinatie
met andere geneesmiddelen” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.
Gebruik van Vibtil in combinatie met voedsel en drank
Vibtil mag samen met voedsel of drank worden gebruikt.
Zwangerschap
Neem Vibtil niet in als u zwanger bent, tenzij uw arts u dit zegt.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Vibtil omhulde tabletten
Bijsluiter voor het publiek
31.05.2006
3
Borstvoeding
Neem Vibtil niet in als u borstvoeding geeft, tenzij uw arts u dit zegt.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Vibtil heeft geen invloed op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Vibtil
Als u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel
inneemt, want het bevat sacharose.
Gebruik van Vibtil in combinatie met andere geneesmiddelen
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het
geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.
Op dit moment is geen enkele interactie tussen Vibtil en andere geneesmiddelen bekend.
3.
HOE WORDEN VIBTIL OMHULDE TABLETTEN INGENOMEN?
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Raadpleeg bij twijfel
uw arts of uw apotheker.
Volwassenen:
In geval van een acute episode mag u hoogstens 6 tot 8 tabletten in één keer innemen vanaf het begin van de
episode.
Als onderhoudsbehandeling neemt u 1 of 2 tabletten, 3 maal per dag (d.w.z. ‘s ochtends, ’s middags en ’s
avonds).
Bij kinderen vanaf 12 jaar:
In geval van een acute episode mag u hoogstens 3 tot 4 tabletten in één keer toedienen vanaf het begin van
de episode.
Als onderhoudsbehandeling geeft u 1 tablet, 2 of 3 maal per dag (d.w.z. ‘s ochtends, ’s middags en ’s
avonds).
Gebruik dit geneesmiddel niet langer dan 15 dagen zonder medisch advies.
Wijze van toediening:
Slik de tabletten, zonder ze te kauwen, in met een beetje water (1/4 glas), bij voorkeur aan het begin van de
maaltijden.
Wat u moet doen wanneer u Vibtil vergeet te gebruiken:
Neem de tablet in zodra mogelijk, zonder echter de in te nemen hoeveelheden of het aantal innames te
wijzigen. Neem nooit een dubbele dosis van Vibtil om zo de vergeten dosis in te halen.
Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Vibtil wordt gestopt:
Er zijn geen bijzondere verschijnselen te verwachten.
Vibtil omhulde tabletten
Bijsluiter voor het publiek
31.05.2006
4
Wat u moet doen als u meer van Vibtil heeft ingenomen dan u zou mogen:
Tot nu toe zijn er geen gevallen gemeld van gebruik van te hoge dosissen van dit geneesmiddel.
Wanneer u te veel van Vibtil heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Vibtil bijwerkingen hebben.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U VIBTIL OMHULDE TABLETTEN?
Vibtil buiten bereik en zicht van kinderen houden.
Niet bewaren boven 25°C.
Uiterste gebruiksdatum:
Gebruik Vibtil niet meer na de datum achter “EX” op de verpakking. De cijfers achter de letters “EX”
verwijzen naar de maand en het jaar waarin het geneesmiddel zal vervallen (bijvoorbeeld: EX 03/2010
betekent dat het geneesmiddel niet meer gebruikt mag worden na 31 maart 2010).
6. AANVULLENDE INFORMATIE
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts of apotheker.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 18/02/09
De datum van goedkeuring van deze bijsluiter is 18/02/09

Vibtil omhulde tabletten

Bijsluiter voor het publiek

31.05.2006
1

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in
staat.
Raadpleeg uw arts of apotheker, als u informatie of advies nodig heeft.
· Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
· Ga naar uw arts als de verschijnselen verergeren of na 15 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat zijn Vibtil omhulde tabletten en waarvoor worden ze gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Vibtil omhulde tabletten inneemt
3. Hoe worden Vibtil omhulde tabletten ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Vibtil omhulde tabletten?
6. Aanvullende informatie


Vibtil omhulde tabletten

De werkzame stof is nebulisaat van spinthout van linde (Tilia sylvestris L.). Elke tablet bevat 250 mg
werkzame stof. Nebulisaat van lindespinthout wordt gemaakt van een afkooksel van lindespinthout dat door
middel van waterige extracties wordt verkregen. De concentratiefactor van het extract is 10/1.
Andere bestanddelen zijn:
Kern van de tablet: calciumcarbonaat (zwaar), tarwezetmeel, magnesiumstearaat, calciumalginaat.
Omhulsel: colofonium, talk, sacharose, gelatine, titaandioxide (E 171), witte was, carnaubawas.
Vibtil omhulde tabletten

Bijsluiter voor het publiek

31.05.2006
2
1.
WAT ZIJN VIBTIL OMHULDE TABLETTEN EN WAARVOOR WORDEN ZE
GEBRUIKT?


Farmaceutische vorm en andere presentaties

Vibtil zijn witte, ronde omhulde tabletten en elke tablet bevat 250 mg nebulisaat van lindespinthout.
Vibtil is verkrijgbaar in dozen met 40, 80 en 100 omhulde tabletten in blisterverpakkingen.
Farmacotherapeutische categorie

Geneesmiddel op basis van planten dat dient om de galsecretie te bevorderen.
Therapeutische indicaties

Dit geneesmiddel op basis van planten wordt gebruikt om de galsecretie te bevorderen, nadat een ernstige
ziekte is uitgesloten.

2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U VIBTIL OMHULDE TABLETTEN INNEEMT

Gebruik Vibtil niet

· als u overgevoelig (allergisch) bent voor één van de bestanddelen van Vibtil,
· als u een tumor van de lever en de galblaas heeft,
· als u een acute ontsteking van de galblaas heeft (acute cholecystitis),
· als u galstenen heeft in de ductus choledochus,
· als u een ernstig verminderde nierfunctie heeft.
· als u bepaalde suikers niet verdraagt (zie de rubriek 'Belangrijke informatie over enkele bestanddelen
van Vibtil').

Pas goed op met Vibtil

· en pas uw dieet aan als u spijsverteringsstoornissen heeft, want het gebruik van een geneesmiddel mag
enkel een aanvullende maatregel zijn.
· als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek 'Gebruik van Vibtil in combinatie
met andere geneesmiddelen' te lezen.
Vibtil omhulde tabletten

Bijsluiter voor het publiek

31.05.2006
3

Borstvoeding

Neem Vibtil niet in als u borstvoeding geeft, tenzij uw arts u dit zegt.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Vibtil heeft geen invloed op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Vibtil

Als u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel
inneemt, want het bevat sacharose.
Gebruik van Vibtil in combinatie met andere geneesmiddelen

Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het
geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.
Op dit moment is geen enkele interactie tussen Vibtil en andere geneesmiddelen bekend.

3.
HOE WORDEN VIBTIL OMHULDE TABLETTEN INGENOMEN?
Vibtil omhulde tabletten

Bijsluiter voor het publiek

31.05.2006
4

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS