Vanguard cpv

Notice – Version NL
VANGUARD CPV
BIJSLUITER
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
B-1348 Louvain La Neuve
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
VANGUARD
*
CPV
GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)
Samenstelling per dosis (1 ml) Vanguard
*
CPV:
Verzwakt levend honden parvovirus (CPV), stam NL-35-D,
low passage:
niet minder dan 10
7.0
CCID
50
*
* Celcultuur Infectieuse Dosis 50 %
2.
3.
4.
INDICATIE(S)
Actieve immunisatie van honden om de klinische symptomen van de ziekte veroorzaakt door
CPV (types 2a, 2b en 2c) te verminderen.
De aanvang van de immuniteit is 7 dagen na de initiële vaccinatie.
De immuniteitsduur – zoals voorgesteld via serologie – voor het honden parvovirus is ten
minste 12 maanden.
5.
CONTRA-INDICATIE(S)
Honden met een slechte gezondheid niet vaccineren.
BIJWERKINGEN
- Bij gevaccineerde honden kan een tijdelijke zwelling ontstaan 4 à 6 uur na vaccinatie. Deze
verdwijnt normaal na ongeveer 7 dagen. Deze zwelling is soms pijnlijk en blijft 8 dagen na de
vaccinatie aanhouden. Een tijdelijke hyperthermie zou ook kunnen ontstaan.
- In uitzonderlijke omstandigheden kan een overgevoeligheidsreactie ontstaan. Deze vraagt
dan een aangepaste symptomatische behandeling met anti-histamines, ontstekingsremmers
en/of epinefrine.
- Na gelijktijdige of gemengde toediening van Vanguard R en het Vanguard gamma, kan bij
gevaccineerde honden een tijdelijke zwelling (tot 6 cm) ontstaan op de injectieplaats en een
tijdelijke zwelling van de submandibulaire en/of prescapulaire lymfeklieren op de injectieplaats
4 uur na de vaccinatie. Deze symptomen verdwijnen binnen 24 uur.
DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Honden.
6.
7.
1
Notice – Version NL
VANGUARD CPV
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG(EN)
Dosering en wijze van toediening
De inhoud van de flacon (1 ml) inspuiten langs subcutane weg
Primovaccinatie :
- Dieren jonger dan 12 weken op het ogenblik van de inenting :
2 dosissen van Vanguard* CPV met minstens een interval van 14 dagen. De eerste dosis mag
gegeven worden vanaf de leeftijd van 6 weken. De tweede moet toegediend worden wanneer
het dier ten minste de leeftijd van 12 weken heeft bereikt.
- Dieren van 12 weken of ouder op het ogenblik van de inenting :
Eén enkele dosis Vanguard* CPV.
Herhalingsvaccinatie:
Een jaarlijkse hervaccinatie met 1 dosis van het vaccin is aangeraden.
Gelijktijdige toediening met Vanguard R:
Om beide producten te mengen, moeten de Vanguard vaccins gereconstitueerd worden volgens
hun SKP. Het gereconstitueerde flacon moet goed geschud worden en moet vervolgens
gemengd worden met 1 ml Vanguard R in de flacon of in de spuit. Vanguard R moet goed
geschud worden voor gebruik. De gemengde vaccins moeten goed geschud worden en moeten
vervolgens onmiddellijk subcutaan geïnjecteerd worden.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Zoals voor alle CPV vaccins, kunnen de hoge gehalten van maternale antilichamen tussenkomen
in de respons tegen de fractie CPV. Daarom mag een bijkomende vaccinatie met Vanguard CPV
toegediend worden tussen de eerste en tweede dosis Vanguard
*
CPV bij jonge honden die een
specifiek risico lopen voor infectie door het hondenparvovirus.
WACHTTIJD
Niet van toepassing.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Het vaccin dient bewaard te worden in de koelkast tussen +2°C en +8°C en buiten invloed van
licht. Niet invriezen.
De geldigheidsduur is enkel gewaarborgd wanneer het vaccin op bovenvermelde temperaturen
bewaard wordt.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
- In uitzonderlijke omstandigheden kan een overgevoeligheidsreactie ontstaan. Deze vraagt dan
een aangepaste symptomatische behandeling met anti-histamines, ontstekingsremmers en/of
epinefrine.
- In geval van accidentele zelfinjectie, onmiddellijk de blootgestelde zone wassen met water.
Bij het voorkomen van symptomen, een arts raadplegen en hem dit document tonen.
- Het is aangeraden de honden te vaccineren buiten de drachttijd en de lactatie.
2
10.
11.
12.
Notice – Version NL
VANGUARD CPV
- Immunologische interferentiestudies hebben aangewezen dat Vanguard* CPV gelijktijdig met
het vaccin Vanguard* Lepto toegediend kan worden.
Vanguard
*
CPV kan als verdunningsmiddel dienen voor de fractie DA2Pi van de Vanguard*
vaccins.
- De beschikbare veiligheids- en efficaciteitsgegevens tonen aan dat dit vaccin subcutaan kan
worden toegediend aan honden op dezelfde dag als Vanguard R, hetzij gemengd, of op
verschillende plaatsen. De duur van de immuniteit voor het Vanguard gamma bij gebruik met
Vanguard R werd niet vastgesteld.
- Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen dan Vanguard R en/of de valenties vermeld
in sectie 12.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale
vereisten te worden verwijderd.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
06/2013.
OVERIGE INFORMATIE
BE-V161576
Op diergeneeskundig voorschrift.
14.
15.
3
VANGUARD CPV
BIJSLUITER
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
B-1348 Louvain La Neuve
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
VANGUARD* CPV

3.
GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)
Samenstelling per dosis (1 ml) Vanguard* CPV
:
· Verzwakt levend honden parvovirus (CPV), stam NL-35-D, low passage: niet minder dan 107.0
CCID50*
* Celcultuur Infectieuse Dosis 50 %
4.
INDICATIE(S)
Actieve immunisatie van honden om de klinische symptomen van de ziekte veroorzaakt door
CPV (types 2a, 2b en 2c) te verminderen.
De aanvang van de immuniteit is 7 dagen na de initiële vaccinatie.
De immuniteitsduur ­ zoals voorgesteld via serologie ­ voor het honden parvovirus is ten
minste 12 maanden.
5.
CONTRA-INDICATIE(S)
Honden met een slechte gezondheid niet vaccineren.
6.
BIJWERKINGEN
- Bij gevaccineerde honden kan een tijdelijke zwelling ontstaan 4 à 6 uur na vaccinatie. Deze
verdwijnt normaal na ongeveer 7 dagen. Deze zwelling is soms pijnlijk en blijft 8 dagen na de
vaccinatie aanhouden. Een tijdelijke hyperthermie zou ook kunnen ontstaan.
- In uitzonderlijke omstandigheden kan een overgevoeligheidsreactie ontstaan. Deze vraagt
dan een aangepaste symptomatische behandeling met anti-histamines, ontstekingsremmers
en/of epinefrine.
- Na gelijktijdige of gemengde toediening van Vanguard R en het Vanguard gamma, kan bij
gevaccineerde honden een tijdelijke zwelling (tot 6 cm) ontstaan op de injectieplaats en een
tijdelijke zwelling van de submandibulaire en/of prescapulaire lymfeklieren op de injectieplaats
4 uur na de vaccinatie. Deze symptomen verdwijnen binnen 24 uur.
7.
DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Honden.
VANGUARD CPV
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG(EN)
Dosering en wijze van toediening
De inhoud van de flacon (1 ml) inspuiten langs subcutane weg
Primovaccinatie :
- Dieren jonger dan 12 weken op het ogenblik van de inenting :
2 dosissen van Vanguard* CPV met minstens een interval van 14 dagen. De eerste dosis mag
gegeven worden vanaf de leeftijd van 6 weken. De tweede moet toegediend worden wanneer
het dier ten minste de leeftijd van 12 weken heeft bereikt.
- Dieren van 12 weken of ouder op het ogenblik van de inenting :
Eén enkele dosis Vanguard* CPV.
Herhalingsvaccinatie:
Een jaarlijkse hervaccinatie met 1 dosis van het vaccin is aangeraden.
Gelijktijdige toediening met Vanguard R:
Om beide producten te mengen, moeten de Vanguard vaccins gereconstitueerd worden volgens
hun SKP. Het gereconstitueerde flacon moet goed geschud worden en moet vervolgens
gemengd worden met 1 ml Vanguard R in de flacon of in de spuit. Vanguard R moet goed
geschud worden voor gebruik. De gemengde vaccins moeten goed geschud worden en moeten
vervolgens onmiddellijk subcutaan geïnjecteerd worden.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Zoals voor alle CPV vaccins, kunnen de hoge gehalten van maternale antilichamen tussenkomen
in de respons tegen de fractie CPV. Daarom mag een bijkomende vaccinatie met Vanguard CPV
toegediend worden tussen de eerste en tweede dosis Vanguard* CPV bij jonge honden die een
specifiek risico lopen voor infectie door het hondenparvovirus.
10.
WACHTTIJD
Niet van toepassing.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Het vaccin dient bewaard te worden in de koelkast tussen +2°C en +8°C en buiten invloed van
licht. Niet invriezen.
De geldigheidsduur is enkel gewaarborgd wanneer het vaccin op bovenvermelde temperaturen
bewaard wordt.
12.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
- In uitzonderlijke omstandigheden kan een overgevoeligheidsreactie ontstaan. Deze vraagt dan
een aangepaste symptomatische behandeling met anti-histamines, ontstekingsremmers en/of
epinefrine.
- In geval van accidentele zelfinjectie, onmiddellijk de blootgestelde zone wassen met water.
Bij het voorkomen van symptomen, een arts raadplegen en hem dit document tonen.
- Het is aangeraden de honden te vaccineren buiten de drachttijd en de lactatie.
VANGUARD CPV
- Immunologische interferentiestudies hebben aangewezen dat Vanguard* CPV gelijktijdig met
het vaccin Vanguard* Lepto toegediend kan worden.
Vanguard* CPV kan als verdunningsmiddel dienen voor de fractie DA2Pi van de Vanguard*
vaccins.
- De beschikbare veiligheids- en efficaciteitsgegevens tonen aan dat dit vaccin subcutaan kan
worden toegediend aan honden op dezelfde dag als Vanguard R, hetzij gemengd, of op
verschillende plaatsen. De duur van de immuniteit voor het Vanguard gamma bij gebruik met
Vanguard R werd niet vastgesteld.
- Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen dan Vanguard R en/of de valenties vermeld
in sectie 12.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale
vereisten te worden verwijderd.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
06/2013.
15.
OVERIGE INFORMATIE
BE-V161576
Op diergeneeskundig voorschrift.

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS