Reflexgel 100 mg/g - 30 mg/g

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Reflexgel
Methylsalicylaat en kamfer
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat.
Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u
Reflexgel
zorgvuldig te gebruiken om er de beste resultaten mee te bereiken.
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Raadpleeg een arts, als de verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 5 dagen.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt
die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apother.
Inhoud van deze bijsluiter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wat is
Reflexgel
en waarvoor wordt het gebruikt
Wat u moet weten voordat u
Reflexgel
gebruikt
Hoe wordt
Reflexgel
gebruikt
Mogelijke bijwerkingen.
Hoe bewaart u
Reflexgel
Aanvullende informatie.
1. Wat is Reflexgel en waarvoor wordt het gebruikt
Reflexgel is een doorschijnende gel voor cutaan gebruik, verpakt in een doseerpomp of
in een tube met 50g gel.
Reflexgel is een lokaal geneesmiddel tegen ontsteking en pijn
Reflexgel is aangewezen om plaatselijk ontsteking en pijn te verlichten, zoals bij spier-
en gewrichtspijn, (sport)letsels of trauma's zonder open wonden, verstuiking, verrekking,
stijve nek,en rugpijn zoals lumbago, e.a.
2. Wat u moet weten voordat u Reflexgel gebruikt.
Gebruik Reflexgel niet:
Als u kwetsuren, brandwonden en huidinfecties heeft.
Als u overgevoelig (allergisch) bent voor methylsalicylaat of kamfer of voor één van de
andere bestanddelen van Reflexgel.
bij kinderen jonger dan 7 jaar.
Wees extra voorzichtig met Reflexgel
Vermijd contact met slijmvliezen (neus, mond) en ogen, vooral bij kinderen.
Hou het product buiten bereik van kinderen.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruik met andere
geneesmiddelen.” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is,
of dat in het verleden is geweest.
Pagina 1 van 3
ReflexGel, bijsluiter
Gebruik met andere geneesmiddelen.
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt,
ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.
Tot op heden werden nog geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen vastgesteld.
Het is mogelijk dat bij gebruik van hoge doses het aanwezige salicylaat de werking van
de bloedverdunners kan versterken.
Gebruik van Reflexgel met voedsel en drank.
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Bij zwangerschap en borstvoeding wordt het gebruik van Reflexgel afgeraden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen speciale voorzorgen nodig.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Reflexgel.
Reflexgel bevat propyleenglycol. Deze hulpstof kan huidirritatie veroorzaken.
3. Hoe wordt Reflexgel gebruikt
Volg bij gebruik van Reflexgel het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of
apotheker.
Reflexgel is enkel bestemd voor cutaan gebruik bij volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar.
Breng een kleine hoeveelheid gel aan op de pijnlijke plaats, goed open wrijven en zachtjes
masseren tot het produkt volledig opgenomen is door de huid.
Indien nodig, 2 tot 3 maal per dag herhalen, met een maximum van 4 maal per dag.
Om het warmtegevoel te verhogen, kan men vóór het aanbrengen van de gel, de huid wrijven
met een droge doek.
De hoeveelheid te gebruiken gel wordt bepaald door het te behandelen oppervlak.
Geen langdurig gebruik (meer dan 5 dagen) zonder uw arts te raadplegen.
Wat moet u doen als u meer van Reflexgel heeft gebruikt dan u zou mogen:
Wanneer u te veel van Reflexgel gebruikt heeft neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts of apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Als een kind per ongeluk Reflexgel inslikt, is het belangrijk meteen een arts te raadplegen die
de vereiste behandeling kan geven. Probeer niet het kind te doen braken.
4. Mogelijke bijwerkingen.
Zoals alle geneesmiddelen kan Reflexgel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereeen
deze bijwerkingen krijgt.
Overgevoeligheidsreacties : jeuk of netelroos en huidreacties die het uitzicht kunnen
hebben van een brandwonde.
De symptomen verdwijnen gewoonlijk bij het stoppen van de behandeling.
Reflexgel laat bij normaal gebruik geen vlekken na op kleding.
ReflexGel, bijsluiter
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u Reflexgel
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Doseerpomp: Bewaar bij kamertemperatuur (15°C- 25°C) en in de oorspronkelijke
verpakking.
Tube: geen speciale voorzorgen
Gebruik Reflexgel niet meer na de vervaldatum vermeld op de tube of doseerpomp en het
doosje na "EXP". De vervaldatum verwijst steeds naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk
afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze
maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.
6. Aanvullende informatie.
Wat bevat Reflexgel
De werkzame bestanddelen zijn 100 mg methylsalicylaat en 30 mg kamfer per gram.
De andere bestanddelen zijn: ethanol, menthol, propyleenglycol, hydroxypropylcellulose,
benzylalcohol, seringenolie en isopropylalcohol.
Hoe ziet Reflexgel er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Reflexgel is een gel voor cutaan gebruik
De gel wordt verpakt in een doseerpomp of in een aluminium laminaattube met
polypropyleen stop. Beide verpakkingen bevatten 50g.
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
Doseerpomp: BE179961
Tube: BE313616
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Reckitt Benckiser Healthcare (Belgium) NV/SA, Researchdreef 20, B-1070 Brussel
Fabrikant
BCM Ltd, Thane Road, Nottingham NG2 3AA, United Kingdom
Afleveringswijze
Vrije aflevering.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd op 05/2012.

Reflexgel
Methylsalicylaat en kamfer
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat.
Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u
Reflexgel
zorgvuldig te gebruiken om er de beste resultaten mee te bereiken.
· Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
· Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
· Raadpleeg een arts, als de verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 5 dagen.
· Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt
die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apother.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is
Reflexgel en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u
Reflexgel gebruikt
3. Hoe wordt
Reflexgel gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u
Reflexgel
6.
Aanvullende informatie.
1. Wat is Reflexgel en waarvoor wordt het gebruikt
- Reflexgel is een doorschijnende gel voor cutaan gebruik, verpakt in een doseerpomp of
in een tube met 50g gel.
- Reflexgel is een lokaal geneesmiddel tegen ontsteking en pijn
- Reflexgel is aangewezen om plaatselijk ontsteking en pijn te verlichten, zoals bij spier-
en gewrichtspijn, (sport)letsels of trauma's zonder open wonden, verstuiking, verrekking,
stijve nek,en rugpijn zoals lumbago, e.a.
2. Wat u moet weten voordat u Reflexgel gebruikt.
Gebruik Reflexgel niet:

- Als u kwetsuren, brandwonden en huidinfecties heeft.
- Als u overgevoelig (allergisch) bent voor methylsalicylaat of kamfer of voor één van de
andere bestanddelen van Reflexgel.
- bij kinderen jonger dan 7 jaar.
Wees extra voorzichtig met Reflexgel
- Vermijd contact met slijmvliezen (neus, mond) en ogen, vooral bij kinderen.
- Hou het product buiten bereik van kinderen.
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek 'Gebruik met andere
geneesmiddelen.' te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is,
of dat in het verleden is geweest.
Gebruik met andere geneesmiddelen.
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt,
ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.
·
Tot op heden werden nog geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen vastgesteld.
Het is mogelijk dat bij gebruik van hoge doses het aanwezige salicylaat de werking van
de bloedverdunners kan versterken.
Gebruik van Reflexgel met voedsel en drank.
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Bij zwangerschap en borstvoeding wordt het gebruik van Reflexgel afgeraden.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen speciale voorzorgen nodig.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Reflexgel.
Reflexgel bevat propyleenglycol. Deze hulpstof kan huidirritatie veroorzaken.
3. Hoe wordt Reflexgel gebruikt
Volg bij gebruik van Reflexgel het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of
apotheker.
Reflexgel is enkel bestemd voor cutaan gebruik bij volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar.
Breng een kleine hoeveelheid gel aan op de pijnlijke plaats, goed open wrijven en zachtjes
masseren tot het produkt volledig opgenomen is door de huid.
Indien nodig, 2 tot 3 maal per dag herhalen, met een maximum van 4 maal per dag.
Om het warmtegevoel te verhogen, kan men vóór het aanbrengen van de gel, de huid wrijven
met een droge doek.
De hoeveelheid te gebruiken gel wordt bepaald door het te behandelen oppervlak.
Geen langdurig gebruik (meer dan 5 dagen) zonder uw arts te raadplegen.
Wat moet u doen als u meer van Reflexgel heeft gebruikt dan u zou mogen:
Wanneer u te veel van Reflexgel gebruikt heeft neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts of apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Als een kind per ongeluk Reflexgel inslikt, is het belangrijk meteen een arts te raadplegen die
de vereiste behandeling kan geven. Probeer niet het kind te doen braken.
4. Mogelijke bijwerkingen.
Zoals alle geneesmiddelen kan Reflexgel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereeen
deze bijwerkingen krijgt.
· Overgevoeligheidsreacties : jeuk of netelroos en huidreacties die het uitzicht kunnen
hebben van een brandwonde.
· De symptomen verdwijnen gewoonlijk bij het stoppen van de behandeling.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5. Hoe bewaart u Reflexgel
- Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
- Doseerpomp: Bewaar bij kamertemperatuur (15°C- 25°C) en in de oorspronkelijke
verpakking.
- Tube: geen speciale voorzorgen
- Gebruik Reflexgel niet meer na de vervaldatum vermeld op de tube of doseerpomp en het
doosje na "EXP". De vervaldatum verwijst steeds naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk
afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze
maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.
6. Aanvullende informatie.
Wat bevat Reflexgel
De werkzame bestanddelen zijn 100 mg methylsalicylaat en 30 mg kamfer per gram.
De andere bestanddelen zijn: ethanol, menthol, propyleenglycol, hydroxypropylcellulose,
benzylalcohol, seringenolie en isopropylalcohol.
Hoe ziet Reflexgel er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Reflexgel is een gel voor cutaan gebruik
De gel wordt verpakt in een doseerpomp of in een aluminium laminaattube met
polypropyleen stop. Beide verpakkingen bevatten 50g.
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
Doseerpomp: BE179961
Tube: BE313616
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Reckitt Benckiser Healthcare (Belgium) NV/SA, Researchdreef 20, B-1070 Brussel
Fabrikant
BCM Ltd, Thane Road, Nottingham NG2 3AA, United Kingdom
Afleveringswijze
Vrije aflevering.

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS