Otospectrine

Bijsluiter - NL
Otospectrine
B. BIJSLUITER
-1-
Bijsluiter - NL
Otospectrine
BIJSLUITER
1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE,
INDIEN VERSCHILLEND
KELA Laboratoria nv
Sint Lenaartseweg 48
2320 Hoogstraten
2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
OTOSPECTRINE
oordruppels voor hond en kat
Bevat dexamethasone, neomycine sulfaat, polymyxine B, sulfiram en lidocaine hydrochloride
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDDELEN
Actieve bestanddelen:
Dexamethasone 1 mg – Neomycine sulfaat 5.000 UI – Polymyxine B 10.000 UI – Sulfiram 50 mg –
Lidocaine hydrochloride 40 mg
Overige bestanddelen: Polysorbaat 80 (E432) – Sorbitan monolauraat (E493) – Dimethyl sulfoxide –
Propyleenglycol (E1520)
4.INDICATIE(S)
Otospectrine is aangewezen bij de behandeling van acute en chronische otitis, die te wijten is aan bacteriële
aandoeningen, gevoelig voor neomycine en/of polymyxine B of parasitaire aandoeningen; dit product kan
eveneens aangewend worden bij eczemateuze, allergische of ulceratieve letsels van de uitwendige oorgang.
5. CONTRA-INDICATIES
Otospectrine mag niet gebruikt worden bij dieren met een geperforeerd trommelvlies, aangezien het
product potentieel ototoxisch is.
Niet toedienen aan dieren met een overgevoeligheid aan één van de producten.
5.
BIJWERKINGEN
Een inflammatie, gepaard gaande met jeuk, kan het gevolg zijn van een behandeling. Die nevenwerking
kan toegeschreven worden aan het vrijkomen van histamine; die reactie is van voorbijgaande aard en heeft
geen gevolgen. Het gebeurt ook dat de behandeling aanleiding geeft tot huid-exfoliatie.
7. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Hond en kat
8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG(EN)
Schudden voor gebruik.
Een tot twee toepassingen per 24 uur. De hoeveelheid oplossing in het oorkanaal te brengen dient aangepast
volgens de grootte van het dier en de graad van ontsteking.
-2-
Bijsluiter - NL
Otospectrine
Ter oriëntatie:
- kleine honden (tot 5 kg) en katten: 3 druppels.
- middelgrote honden (5 tot 10 kg): 5 druppels.
- grote rassen (meer dan 10 kg): 10 druppels.
Een verbetering kan reeds optreden binnen de 24 uur na aanvang van de behandeling.
De behandeling moet gedurende tenminste een week worden verder gezet bij acute gevallen en alleszins bij
chronische gevallen. Na een behandeling van 7 dagen dient de dierenarts de noodzaak om de behandeling
te verlengen, te beoordelen.
9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Schudden voor gebruik.
10.
WACHTTIJD
Niet van toepassing.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Bewaren in de koelkast (2 - 8C).
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Houdbaarheid na eerste opening van de flacon: 28 dagen.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket na “EXP.”
12.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Ongepast gebruik van het product kan de prevalentie van bacteriële resistentie verhogen tegen polymyxine
B en neomycine en aanleiding geven tot kruisresistentie.
Niet gebruiken bij drachtige en lacterende dieren.
De werkzaamheid kan verminderd zijn door de aanwezigheid van vuil en oorsmeer.
Vóór iedere behandeling moet daarom het oorkanaal gereinigd worden en moeten haren en voorwerpen
verwijderd worden, die het zouden kunnen verstoppen.
Vermijd contact met de ogen. In geval van spatten ,in de ogen, overvloedig spoelen met water. Personen
met een gekende overgevoeligheid aan één van de actieve bestanddelen dienen alle contact met het product
te vermijden.
Was de handen zorgvuldig na gebruik.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
De nodige voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden opdat het product niet in het milieu zou
terechtkomen.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Juni 2010
15.
OVERIGE INFORMATIE
Op voorschrift van de dierenarts.
Register nr..
BE-V110591
-3-
ijsluiter - NL O
tospectrine
B. BIJSLUITER
B
ijsluiter - NL O
tospectrine
BIJSLUITER
1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE,
INDIEN VERSCHILLEND

KELA Laboratoria nv
Sint Lenaartseweg 48
2320 Hoogstraten
2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
OTOSPECTRINE
oordruppels voor hond en kat
Bevat dexamethasone, neomycine sulfaat, polymyxine B, sulfiram en lidocaine hydrochloride
3.
GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDDELEN
Actieve bestanddelen:
Dexamethasone 1 mg ­ Neomycine sulfaat 5.000 UI ­ Polymyxine B 10.000 UI ­ Sulfiram 50 mg ­
Lidocaine hydrochloride 40 mg
Overige bestanddelen: Polysorbaat 80 (E432) ­ Sorbitan monolauraat (E493) ­ Dimethyl sulfoxide ­
Propyleenglycol (E1520)
4.
INDICATIE(S)
Otospectrine is aangewezen bij de behandeling van acute en chronische otitis, die te wijten is aan bacteriële
aandoeningen, gevoelig voor neomycine en/of polymyxine B of parasitaire aandoeningen; dit product kan
eveneens aangewend worden bij eczemateuze, allergische of ulceratieve letsels van de uitwendige oorgang.
5. CONTRA-INDICATIES
Otospectrine mag niet gebruikt worden bij dieren met een geperforeerd trommelvlies, aangezien het
product potentieel ototoxisch is.
Niet toedienen aan dieren met een overgevoeligheid aan één van de producten.
5.
BIJWERKINGEN
Een inflammatie, gepaard gaande met jeuk, kan het gevolg zijn van een behandeling. Die nevenwerking
kan toegeschreven worden aan het vrijkomen van histamine; die reactie is van voorbijgaande aard en heeft
geen gevolgen. Het gebeurt ook dat de behandeling aanleiding geeft tot huid-exfoliatie.
7. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Hond en kat
8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG(EN)

Schudden voor gebruik.
Een tot twee toepassingen per 24 uur. De hoeveelheid oplossing in het oorkanaal te brengen dient aangepast
volgens de grootte van het dier en de graad van ontsteking.
ijsluiter - NL O
tospectrine
Ter oriëntatie:
- kleine honden (tot 5 kg) en katten: 3 druppels.
- middelgrote honden (5 tot 10 kg): 5 druppels.
- grote rassen (meer dan 10 kg): 10 druppels.
Een verbetering kan reeds optreden binnen de 24 uur na aanvang van de behandeling.
De behandeling moet gedurende tenminste een week worden verder gezet bij acute gevallen en alleszins bij
chronische gevallen. Na een behandeling van 7 dagen dient de dierenarts de noodzaak om de behandeling
te verlengen, te beoordelen.
9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Schudden voor gebruik.
10.
WACHTTIJD
Niet van toepassing.
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Bewaren in de koelkast (2 - 8C).
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Houdbaarheid na eerste opening van de flacon: 28 dagen.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket na 'EXP.'
12.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Ongepast gebruik van het product kan de prevalentie van bacteriële resistentie verhogen tegen polymyxine
B en neomycine en aanleiding geven tot kruisresistentie.
Niet gebruiken bij drachtige en lacterende dieren.
De werkzaamheid kan verminderd zijn door de aanwezigheid van vuil en oorsmeer.
Vóór iedere behandeling moet daarom het oorkanaal gereinigd worden en moeten haren en voorwerpen
verwijderd worden, die het zouden kunnen verstoppen.
Vermijd contact met de ogen. In geval van spatten ,in de ogen, overvloedig spoelen met water. Personen
met een gekende overgevoeligheid aan één van de actieve bestanddelen dienen alle contact met het product
te vermijden.
Was de handen zorgvuldig na gebruik.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

De nodige voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden opdat het product niet in het milieu zou
terechtkomen.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Juni 2010
15.
OVERIGE INFORMATIE
Op voorschrift van de dierenarts.
Register nr.. BE-V110591

Faites attention

  • N'utilisez pas de médicaments sans l'avis de votre médecin
  • Ne faites confiance qu’aux notices accompagnant vos médicaments
  • N'utilisez pas de médicaments dont la de péremption est dépassée
  • Les notices sont fournies par l'AFMPS