Pyralvex 50 mg/mlMeda Pharma
Januari 2011
BIJSLUITER
Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie
in staat.
Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Pyralvex
zorgvuldig te gebruiken om er de beste resultaten mee te bereiken.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
Raadpleeg uw apotheker, als u informatie of advies nodig heeft.
Ga naar uw arts, als de verschijnselen verergeren of na 7 dagen niet
verbeteren.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Pyralvex en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Pyralvex gebruikt?
3. Hoe wordt Pyralvex gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Pyralvex?
6. Aanvullende informatie
Naam
Pyralvex
Samenstelling
De werkzame bestanddelen zijn:
-Anthrachinon extract van rabarber (ongeveer 50 mg) overeenkomend met 4,8 mg
anthrachinonderivaten per ml oplossing.
-Salicylzuur 10 mg per ml oplossing.
De overige bestanddelen zijn:
- Ethanol 96%
- Gezuiverd water
Registratiehouder
Meda Pharma s.a.
Terhulpsesteenweg, 166
B- 1170 Brussel
Fabrikant
Norgine Pharma
Rue Ethe Virton, 129
BP 44
28100 Dreux
France
Registratienummer
BE 187485
Meda Pharma
Januari 2011
1. Wat is Pyralvex en waarvoor wordt het gebruikt ?
Pyralvex is een applicatievloeistof voor gebruik in de mond.
Het bestaat uit een fles met 10 ml vloeistof.
Pyralvex werkt ontstekingswerend en antibacterieel.
Pyralvex wordt gebruikt voor aanvullende plaatselijke behandeling van ontstekingen
van het mondslijmvlies:
-aften
-ander letsel van de mondholte
2. Wat u moet weten voordat u Pyralvex gebruikt
Gebruik Pyralvex niet
Als u overgevoelig bent voor Extractum anthrachinon rhei of salicylzuur of
voor één van de andere bestanddelen van Pyralvex
Pas goed op met Pyralvex
Als u een algemene bacteriële infectie heeft. In dat geval dient een
behandeling met antibiotica overwogen te worden.
Als de klachten aanhouden of regelmatig terugkeren. In dat geval dient men de
behandelend (tand)arts te raadplegen.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruik van
Pyralvex in combinatie met andere geneesmiddelen.” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien bovenstaande waarschuwing voor u van toepassing is, of dat
in het verleden is geweest.
Zwangerschap
Pyralvex mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap.
Borstvoeding
Pyralvex mag gebruikt worden tijdens de borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Pyralvex heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te
bedienen.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Pyralvex
Pyralvex bevat 59 % v/v ethanol.
Meda Pharma
Januari 2011
Gebruik van Pyralvex in combinatie met andere geneesmiddelen
Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen of voedingsmiddelen bekend.
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft
gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk
is.
3. Hoe wordt Pyralvex gebruikt ?
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.
Ga naar uw arts indien de verschijnselen verergeren of na enkele dagen niet
verbeteren.
Dosering
Volwassenen en ouderen:
De gebruikte dosis is 2 tot 4 toepassingen per dag.
Niet gebruiken bij kinderen onder de 6 jaar.
Wijze van gebruik
Pyralvex wordt aangebracht door aanstippen van het ontstoken tandvlees met een
penseel, met een wattenstaafje of door verstuiving. Onmiddellijk na de behandeling
mag de mond niet met water of andere vloeistoffen (zoals bijv. mondspoelmiddelen)
gespoeld worden. Dit vanwege het feit dat de bestanddelen van Pyralvex dan
weggespoeld kunnen worden.
Wat u moet doen wanneer u Pyralvex vergeet te gebruiken
Niet van toepassing
Wat u moet doen als u meer van Pyralvex heeft gebruikt dan u zou mogen
Wanneer u teveel van Pyralvex heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245)
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Pyralvex bijwerkingen hebben.
Een gele verkleuring van de tanden, die snel verdwijnt, kan voorkomen.
Ter hoogte van de toedieningsplaats kan een tijdelijke pijngewaarwording of
branderig gevoel optreden.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u
als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.
Meda Pharma
Januari 2011
5. Hoe bewaart u Pyralvex
Pyralvex buiten bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25ºC).
Het flesje na gebruik goed sluiten.
Gerbruik Pyralvex niet meer na de datum achter “EXP” op het etiket.
6. Aanvullende informatie
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts
of apotheker
Afleveringswijze
Vrije aflevering
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in:
Januari 2011.
De datum van goedkeuring van deze bijsluiter is:
02/2011
Januari 2011
BIJSLUITER
Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie
in staat.
Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Pyralvex
zorgvuldig te gebruiken om er de beste resultaten mee te bereiken.
· Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
· Raadpleeg uw apotheker, als u informatie of advies nodig heeft.
· Ga naar uw arts, als de verschijnselen verergeren of na 7 dagen niet
verbeteren.
Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Pyralvex en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Pyralvex gebruikt?
3. Hoe wordt Pyralvex gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Pyralvex?
6. Aanvullende informatie
Naam
Pyralvex
Samenstelling
De werkzame bestanddelen zijn:
-Anthrachinon extract van rabarber (ongeveer 50 mg) overeenkomend met 4,8 mg
anthrachinonderivaten per ml oplossing.
-Salicylzuur 10 mg per ml oplossing.
De overige bestanddelen zijn:
- Ethanol 96%
- Gezuiverd water
Registratiehouder
Meda Pharma s.a.
Terhulpsesteenweg, 166
B- 1170 Brussel
Fabrikant
Norgine Pharma
Rue Ethe Virton, 129
BP 44
28100 Dreux
France
Januari 2011
1. Wat is Pyralvex en waarvoor wordt het gebruikt ?
Pyralvex is een applicatievloeistof voor gebruik in de mond.
Het bestaat uit een fles met 10 ml vloeistof.
Pyralvex werkt ontstekingswerend en antibacterieel.
Pyralvex wordt gebruikt voor aanvullende plaatselijke behandeling van ontstekingen
van het mondslijmvlies:
-aften
-ander letsel van de mondholte
2. Wat u moet weten voordat u Pyralvex gebruikt
Gebruik Pyralvex niet
· Als u overgevoelig bent voor Extractum anthrachinon rhei of salicylzuur of
voor één van de andere bestanddelen van Pyralvex
Pas goed op met Pyralvex
· Als u een algemene bacteriële infectie heeft. In dat geval dient een
behandeling met antibiotica overwogen te worden.
· Als de klachten aanhouden of regelmatig terugkeren. In dat geval dient men de
behandelend (tand)arts te raadplegen.
· Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek 'Gebruik van
Pyralvex in combinatie met andere geneesmiddelen.' te lezen.
Raadpleeg uw arts indien bovenstaande waarschuwing voor u van toepassing is, of dat
in het verleden is geweest.
Zwangerschap
Pyralvex mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap.
Borstvoeding
Pyralvex mag gebruikt worden tijdens de borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Pyralvex heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te
bedienen.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Pyralvex
Januari 2011
Gebruik van Pyralvex in combinatie met andere geneesmiddelen
Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen of voedingsmiddelen bekend.
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft
gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk
is.
3. Hoe wordt Pyralvex gebruikt ?
Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker.
Ga naar uw arts indien de verschijnselen verergeren of na enkele dagen niet
verbeteren.
Dosering
Volwassenen en ouderen:
De gebruikte dosis is 2 tot 4 toepassingen per dag.
Niet gebruiken bij kinderen onder de 6 jaar.
Wijze van gebruik
Pyralvex wordt aangebracht door aanstippen van het ontstoken tandvlees met een
penseel, met een wattenstaafje of door verstuiving. Onmiddellijk na de behandeling
mag de mond niet met water of andere vloeistoffen (zoals bijv. mondspoelmiddelen)
gespoeld worden. Dit vanwege het feit dat de bestanddelen van Pyralvex dan
weggespoeld kunnen worden.
Wat u moet doen wanneer u Pyralvex vergeet te gebruiken
Niet van toepassing
Wat u moet doen als u meer van Pyralvex heeft gebruikt dan u zou mogen
Wanneer u teveel van Pyralvex heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245)
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Pyralvex bijwerkingen hebben.
Een gele verkleuring van de tanden, die snel verdwijnt, kan voorkomen.
Ter hoogte van de toedieningsplaats kan een tijdelijke pijngewaarwording of
branderig gevoel optreden.
Januari 2011
5. Hoe bewaart u Pyralvex
Pyralvex buiten bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren bij kamertemperatuur (15-25ºC).
Het flesje na gebruik goed sluiten.
Gerbruik Pyralvex niet meer na de datum achter 'EXP' op het etiket.
6. Aanvullende informatie
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts
of apotheker
Afleveringswijze
Vrije aflevering
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in:
Januari 2011.
De datum van goedkeuring van deze bijsluiter is:

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG