Poulvac p canaryLeaflet – Version NL
POULVAC P CANARY
BIJSLUITER
Poulvac P Canary
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
B-1348 Louvain La Neuve
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgave:
Pfizer Global Manufacturing Weesp
C.J. van Houtenlaan 36
1381 CP Weesp
Nederland
Of
Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.
Ctra. Camprodón s/n "la Riba"
17813 Vall de Bianya (Girona)
Spanje
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Poulvac P Canary
3.
GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)
Werkzame bestanddelen:
Per dosis: Canary Poxvirus, stam KP1
≥10
4,0
EID
50
*
* Egg Infective Dosis
4.
INDICATIE(S)
Voor de actieve immunisatie van gezonde kanaries en vinken (wildzang) tegen kanariepokken (hap-
of snapziekte).
5.
CONTRA-INDICATIE(S)
Niet gebruiken bij zieke dieren.
6.
Geen.
7.
DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
BIJWERKINGEN
Kanaries en vinken.
1
Leaflet – Version NL
POULVAC P CANARY
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG(EN)
Het vaccin dient volgens de WingWebmethode te worden toegediend.
Vanaf medio juni tot medio juli alle aanwezige kanaries éénmaal enten. Latere jongen moeten apart
worden geënt, vanaf een leeftijd van 4 weken. Stress vóór en na de enting zoveel mogelijk vermijden.
Een zeer zorgvuldige uitvoering van de entmethodiek is een voorwaarde voor een geslaagde enting.
Toebereiding entstof:
Open de beide flacons en zuig al de oplosvloeistof op in het bijgeleverde spuitje;
breng dit over in het flesje gevriesdroogd vaccin. Om een goede oplossing te verkrijgen het spuitje een
paar maal vullen en weer leegdrukken; daarbij moet schuimvorming worden voorkomen.
Vóór de enting:
De bijgeleverde dubbele naald ter ontvetting eerst door een spiritusvlam halen.
De naalden mogen niet blauw worden of gaan gloeien. Vervolgens afkoelen in koud, gekookt water en
afslaan. De groeven in beide naalden moeten nu leeg zijn.
De beide naalden in de vaccinoplossing dopen; vervolgens de naalden afstrijken langs de flaconhals om
overtollig vaccin te verwijderen.
Deze procedure moet bij iedere vogel worden herhaald!
De enting:
Houd de vogel vast en spreid één van de vleugels met de onderzijde naar boven.
Blaas de veertjes opzij en steek beide entnaalden dóór het vleugelvlies heen.
Veertjes, spieren of gewrichten mogen daarbij niet worden geraakt.
7 dagen na de vaccinatie ontstaat op de plaats van toediening een entpokje. Weer een week later is de
vogel een jaar lang beschermd.
Na het enten moeten restanten vaccin, de flacon en de entnaald door uitkoken worden ontsmet en dan
pas worden weggegooid. Handen wassen en desinfecteren. Een aangebroken flacon met vaccin mag
nooit voor vogels van een andere liefhebber worden gebruikt omdat anders het veldvirus kan worden
overgebracht.
Nood-enting:
Als in een niet-gevaccineerde vlucht de ziekte optreedt, kunnen de nog gezond uitziende vogels alsnog
worden geënt. Voor vogels die nog geen tekenen van de ziekte vertonen maar al wel zijn besmet, komt
de enting echter te laat.
De enting ieder jaar bij alle vogels herhalen, op het moment dat de jongste dieren 4 weken oud zijn,
maar uiterlijk medio juli.
Na de 1
e
vaccinatie van jonge vogels ontstaat op de plaats van toediening een entpokje ter grootte van
een rijstkorrel, het bewijs van een geslaagde enting. Het opkomen van het pokje moet dan ook beslist
worden gecontroleerd. Ontbreekt het entpokje bij jonge vogels, dan deze apart zetten en opnieuw enten.
Bij herhalingsentingen is het entpokje veel kleiner.
9.
-
10.
WACHTTIJD
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Niet van toepassing.
2
Leaflet – Version NL
POULVAC P CANARY
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
vermelde
Bewaard tussen 2°C en 8°C en in het donker is het vaccin houdbaar tot op de verpakking
expiratiedatum..
12.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Ongevaccineerde vogels mogen nooit bij gevaccineerde vogels worden geplaatst, evenmin als het
omgekeerde. Gevaccineerde vogels kunnen namelijk het in de natuur veel voorkomende virulente
virus bij zich dragen, zonder tekenen van de ziekte te vertonen.
In elke populatie kan een aantal dieren voorkomen dat geen of een geringe immunologische respons
op de vaccinatie vertoont.
De eerste week na enting geen badwater verstrekken.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
De nodige maatregelen moeten genomen worden opdat het product niet in het milieu terecht zou
komen.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Juli 2013.
15.
OVERIGE INFORMATIE
Op diergeneeskundig voorschrift
BE-V127023
3
POULVAC P CANARY
BIJSLUITER
Poulvac P Canary
1.
NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR
VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
B-1348 Louvain La Neuve
Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgave:
Pfizer Global Manufacturing Weesp
C.J. van Houtenlaan 36
1381 CP Weesp
Nederland
Of
Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.
Ctra. Camprodón s/n "la Riba"
17813 Vall de Bianya (Girona)
Spanje
2.
BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Poulvac P Canary
3.
GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)
Werkzame bestanddelen:
Per dosis: Canary Poxvirus, stam KP1 104,0 EID50*
* Egg Infective Dosis
4.
INDICATIE(S)
Voor de actieve immunisatie van gezonde kanaries en vinken (wildzang) tegen kanariepokken (hap-
of snapziekte).
5.
CONTRA-INDICATIE(S)
Niet gebruiken bij zieke dieren.
6.
BIJWERKINGEN
Geen.
7.
DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Kanaries en vinken.
POULVAC P CANARY
8.
DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT , WIJZE VAN GEBRUIK EN
TOEDIENINGSWEG(EN)

Het vaccin dient volgens de WingWebmethode te worden toegediend.
Vanaf medio juni tot medio juli alle aanwezige kanaries éénmaal enten. Latere jongen moeten apart
worden geënt, vanaf een leeftijd van 4 weken. Stress vóór en na de enting zoveel mogelijk vermijden.
Een zeer zorgvuldige uitvoering van de entmethodiek is een voorwaarde voor een geslaagde enting.
Toebereiding entstof:
Open de beide flacons en zuig al de oplosvloeistof op in het bijgeleverde spuitje;
breng dit over in het flesje gevriesdroogd vaccin. Om een goede oplossing te verkrijgen het spuitje een
paar maal vullen en weer leegdrukken; daarbij moet schuimvorming worden voorkomen.
Vóór de enting:
De bijgeleverde dubbele naald ter ontvetting eerst door een spiritusvlam halen.
De naalden mogen niet blauw worden of gaan gloeien. Vervolgens afkoelen in koud, gekookt water en
afslaan. De groeven in beide naalden moeten nu leeg zijn.
De beide naalden in de vaccinoplossing dopen; vervolgens de naalden afstrijken langs de flaconhals om
overtollig vaccin te verwijderen.
Deze procedure moet bij iedere vogel worden herhaald!
De enting:
Houd de vogel vast en spreid één van de vleugels met de onderzijde naar boven.
Blaas de veertjes opzij en steek beide entnaalden dóór het vleugelvlies heen.
Veertjes, spieren of gewrichten mogen daarbij niet worden geraakt.
7 dagen na de vaccinatie ontstaat op de plaats van toediening een entpokje. Weer een week later is de
vogel een jaar lang beschermd.
Na het enten moeten restanten vaccin, de flacon en de entnaald door uitkoken worden ontsmet en dan
pas worden weggegooid. Handen wassen en desinfecteren. Een aangebroken flacon met vaccin mag
nooit voor vogels van een andere liefhebber worden gebruikt omdat anders het veldvirus kan worden
overgebracht.
Nood-enting:
Als in een niet-gevaccineerde vlucht de ziekte optreedt, kunnen de nog gezond uitziende vogels alsnog
worden geënt. Voor vogels die nog geen tekenen van de ziekte vertonen maar al wel zijn besmet, komt
de enting echter te laat.
De enting ieder jaar bij alle vogels herhalen, op het moment dat de jongste dieren 4 weken oud zijn,
maar uiterlijk medio juli.
Na de 1e vaccinatie van jonge vogels ontstaat op de plaats van toediening een entpokje ter grootte van
een rijstkorrel, het bewijs van een geslaagde enting. Het opkomen van het pokje moet dan ook beslist
worden gecontroleerd. Ontbreekt het entpokje bij jonge vogels, dan deze apart zetten en opnieuw enten.
Bij herhalingsentingen is het entpokje veel kleiner.
9.
AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
-
10.
WACHTTIJD
Niet van toepassing.
POULVAC P CANARY
11.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Bewaard tussen 2°C en 8°C en in het donker is het vaccin houdbaar tot op de verpakking vermelde
expiratiedatum..
12.
SPECIALE WAARSCHUWING(EN)
Ongevaccineerde vogels mogen nooit bij gevaccineerde vogels worden geplaatst, evenmin als het
omgekeerde. Gevaccineerde vogels kunnen namelijk het in de natuur veel voorkomende virulente
virus bij zich dragen, zonder tekenen van de ziekte te vertonen.
In elke populatie kan een aantal dieren voorkomen dat geen of een geringe immunologische respons
op de vaccinatie vertoont.
De eerste week na enting geen badwater verstrekken.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
13.
SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

De nodige maatregelen moeten genomen worden opdat het product niet in het milieu terecht zou
komen.
14.
DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN
Juli 2013.
15.
OVERIGE INFORMATIE
Op diergeneeskundig voorschrift
BE-V127023

Opgepast

  • Gebruik geen geneesmiddelen zonder het advies van je geneesheer
  • Vertrouw enkel de bijsluiter die meegeleverd werd met je geneesmiddel
  • Gebruik geen geneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is
  • Bijsluiters zijn aangeleverd door het FAGG
  • FAGG